Charizma paulistov v pilulke SK

Charizma paulistov v pilulke SK

Strona główna Młodzież Charyzmat paulistów w pigułce Charizma paulistov v pilulke SK

CHARIZMA PAULISTOV V PILULKE

 

 

Tovarišstvo Svätého Pavla je kongregácia, zhromažďujúca kňazstvá a bratov Paulistov, ktorí žijú v sľuboch čistoty, chudoby, poslušnosti a vernosti pápeža, hlásajúci Evanjelium všetkými dostupnými prostriedkami ľudským pokrokom. 

Toto zhromaždenie bolo založené v roku 1914 v Taliansku, cez blahoslaveného kňaza Jakuba ALBERIONE. Patrí do rehoľnej rodiny, volanej Rodina Svätého Pavla, ktorá teraz má viac ako 17 tisíc členov a nachádza sa súčasne v 62 štátoch sveta. Patrí tu 5 rehoľných Kongregácií a 5 Sekulárnych inštitútov, ktoré zhromažďujú vo svojich radoch rehoľníkov a rehoľné sestry, mužov a ženy, manželov a diecéznych kňazov.

 

Blahoslavený Jakub ALBERIONE bol hlboko presvedčený, že Rodina Svätého Pavla bola vybraná cez sv. Apoštola Pavla, ktorý si vyprosil pred trónom Božím, aby mohol aj ďalej vykonávať dielo evanjelizácie na zemi. Preto prežívame svoje poslanie ako výzvu bytia so sv. Pavlom, žijúcim aj dnes.

Apoštol Pavol napísal: „Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať Evanjelium“ (1Kor 1,17) Za príkladom svätého patróna a otca, Paulisti sa sústreďujú predovšetkým na hlásanie Dobrej Noviny. Nemajú vlastné farnosti, robia to tak cez najviac správne a skutočné prostriedky, aké objavil ľudský rozum. Preto Paulisti často zlučujú svoju vášeň hlásanie Krista so záľubou do biblických vied, novinárstva, literatúry, filmu, hudby, fotografiky, informatiky, elektroniky, ekonomie ap. Všetky schopnosti a vedomosti je možno určiť nástrojom hlásania Evanjelia a rozvíjať ich na ceste rehoľníckeho života, ako kňaz alebo brat.

Používanie u najlepších apoštolov súčasné prostriedky, dovoľuje na predávanie posolstva Evanjelia v jazyku, ktorý si človek v tejto dobe najviac osvojil a považuje ho za vlastný. Paulisti teraz v Poľsku plnia svoje patričné apoštolstvá cez vydavateľstvá – Edícia Svätého Pavla – v meste CZĘSTOCHOWA, ktoré pripravuje knižnú publikáciu, darčekové, dosky, filmové, novinárske a tzv. „mimoriadne“ – kalendáre, pohľadnice, záložky ap. Ich hodnota vychádza z priameho šírenia obsahu Písma Svätého, čo z neho bezprostredne vyplýva, alebo ho tiež rôznorodým spôsobom komentuje, dáva tak možnosť hovoriť o všetkom – kresťansky.

Charizma Paulistov, podobne ako charizma iných rehoľných Kongregácií, je darom Ducha Svätého pre cirkev. V Kongregácii Svätého Pavla každé apoštolské dielo sa rodí z modlitby, predovšetkým z Omši Svätej a adorácia Najsvätejšej Svätosti. Modlitba v intencii apoštolstva, naplnená pomocou hromadných oznamovacích prostriedkov z celej Rodiny Svätého Pavla. To pomáha k voľbe tém a ich spracovania, aby rovnako s vôľou Božou mohli skutočne ovplyvňovať príjemcu. Plod práce Paulistov má splňovať úlohu kanálu lásky, ktorú si Pán Boh praje aby poslúžila pre spásu všetkých ľudí.

Dôvodom skutočnosti takého apoštolstva sú svedectvá, zasielané pomocou osôb, ktoré niekedy vďaka aj nepozorným prostriedkom sa priblížia k Bohu. Práve tam, kde nemôže preniknúť kňaz alebo katechétka preniká živé Slovo Božie, taktiež cez rôzne formy príkazov.

Nie je ťažké pozorovať, že práve teraz v prostriedkoch hromadnej komunikácie, Kristus a Jeho Cirkev sú súčasťou krivdy, vysmievania, neúprosného týrania...V miliónoch výtlačkov sa rozmnožujú pohoršenia a bludy. To všetko mobilizuje apoštola, aby využil tie isté prostriedky pre dobro a cez modlitbu, prácu a svätý život vynahradil Bohu za doznávané urážky.

Blahoslavený Jakub ALBERIONE si prial, aby sa jeho duchovní synovia a dcéry usilovali predovšetkým v zdokonalení sa v láske, lebo len svätý apoštol môže prinášať sväté plody vo svojej službe. Jeho cesta poznávania a nasledovania Ježiša, ktorý je Pravdou, Cestou, Životom. Paulista po jeho vzore sv. Apoštola Pavla kedysi napísal: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Ga 2,20), mieri do vlastného posvätenia, cez vzdelanie svojej mysle, priania a pocitov, po vzore mysle, priania a pocitov Ježiša Krista, Božského Majstra!

 

 

Adres:

 

Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15

42-221 Częstochowa • Polska

www.paulus.org.pl

kuria@paulus.pl