Charyzmat paulistów w pigułce

Charyzmat paulistów w pigułce

Strona główna Młodzież Charyzmat paulistów w pigułce

KIM SĄ PAULIŚCI

(charyzmat w pigułce)

 

  POSŁUCHAJ

 

Towarzystwo Świętego Pawła to zgromadzenie zakonne skupiające kapłanów i braci paulistów, którzy żyjąc ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wierności papieżowi, głoszą Ewangelię wszelkimi środkami, jakie udostępnia ludzki postęp.


Zgromadzenie zostało założone w 1914 roku we Włoszech przez bł. księdza Jakuba Alberionego. Należy do rodziny zakonnej o nazwie Rodzina Świętego Pawła, która aktualnie liczy ponad 17 tys. członków i jest obecna w 62 krajach świata. W jej skład wchodzi 5 zgromadzeń zakonnych i 5 instytutów świeckich, które skupiają w swych szeregach zakonników i siostry zakonne, mężczyzn i kobiety, małżonków i księży diecezjalnych.


Błogosławiony Jakub Alberione był głęboko przekonany, że Rodzina Świętego Pawła została wyproszona przez św. Pawła Apostoła, który zabiegał przed tronem Bożym, aby nadal mógł prowadzić na ziemi dzieło ewangelizacji. Dlatego pauliści przeżywają swoje powołanie jako wezwanie do bycia żyjącym dzisiaj św. Pawłem.


Apostoł Narodów napisał: „Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię” (1 Kor 1, 17). Za przykładem swojego patrona i ojca pauliści skupiają się przede wszystkim na przepowiadaniu Dobrej Nowiny. Nie posiadając zaś własnych parafii, czynią to za pomocą najbardziej sprawnych i skutecznych środków, jakie wynalazł ludzki rozum. Paulista często więc łączy pasję głoszenia Chrystusa z zamiłowaniem do nauk biblijnych, dziennikarstwa, literatury, filmu, muzyki, fotografiki, informatyki, elektroniki, ekonomii itp. Wszystkie zdolności i umiejętności można bowiem uczynić narzędziem przepowiadania Ewangelii i rozwijać je jako kapłan lub brat na drodze życia zakonnego.


Używanie w apostolstwie najlepszych współczesnych środków pozwala na przekazanie orędzia Ewangelii w języku, z którym dzisiejszy człowiek jest najbardziej oswojony i uważa go za własny. Obecnie pauliści w Polsce pełnią właściwe sobie apostolstwo przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie, które przygotowuje publikacje książkowe, prezentowe, płytowe, filmowe, prasowe i tzw. mini media (kalendarze, pocztówki, zakładki itp.). Ich zawartość stanowi bezpośrednie rozpowszechnianie treści Pisma Świętego albo wprost z niego wypływa, lub też w różnorodny sposób je komentuje, dając możliwość mówienia o wszystkim po chrześcijańsku.


Charyzmat paulistów, podobnie jak charyzmaty innych zgromadzeń zakonnych, jest darem Ducha Świętego dla Kościoła. W Towarzystwie Świętego Pawła każde dzieło apostolskie rodzi się z modlitwy, przede wszystkim z Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwa w intencji apostolstwa, pełnionego za pomocą środków przekazu, płynie również od całej Rodziny Świętego Pawła. Pomaga to w doborze tematów i ich opracowaniu, aby zgodnie z wolą Bożą mogły skutecznie oddziaływać na odbiorców. Owoce pracy paulistów mają bowiem pełnić rolę kanałów łaski, którymi Pan Bóg pragnie się posłużyć według swojego uznania.


Dowodem skuteczności takiego apostolstwa są świadectwa nadsyłane przez osoby, które dzięki tym – czasem niepozornym – środkom zbliżyły się do Boga. Tam bowiem, gdzie nie może dotrzeć kapłan czy katecheta, dociera żywe Słowo Boże także poprzez różne formy przekazu.


Nie trudno zauważyć, że obecnie w mass mediach Chrystus i Jego Kościół jest często obrażany, wyśmiewany, zwalczany... W milionach egzemplarzy powiela się zgorszenia i błędy. To wszystko mobilizuje apostoła, aby te same środki wykorzystać dla dobra oraz przez modlitwę, pracę i święte życie wynagradzać Bogu doznawane obrazy.


Błogosławiony Jakub Alberione pragnął, aby jego duchowi synowie i córki dążyli przede wszystkim do doskonalenia się w miłości, gdyż tylko święty apostoł może przynieść święte owoce swej posługi. Jest to droga poznawania i naśladowania Jezusa, który jest Prawdą, Drogą i Życiem. Paulista, wzorując się na św. Pawle Apostole, który napisał: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20), zmierza do własnego uświęcenia poprzez kształtowanie swoich myśli, pragnień i uczuć na wzór myśli, pragnień oraz uczuć Jezusa Chrystusa, Boskiego Mistrza.

br. Adam Szczygieł SSP, ks. Bogusław Zeman SSP

    

 

     PO CZESKU 

     Charisma paulistů v pilulce

     PO SŁOWACKU      Charizma paulistov v pilulke
     PO ŁOTEWSKU      Īsi par paulistu harizmātu
     PO ROSYJSKU      Коротко про харизму паулистов
     PO BIAŁORUSKU      Коратка пра харызму паўлістаў
     PO UKRAIŃSKU      Коротко про харизму паулістів
     PO ANGIELSKU      The charism of the Paulines in brief
     PO NIEMIECKU      Das Charisma der St. Paulus Gesellschaft