Błogosławiony Jakub Alberione

Błogosławiony Jakub Alberione

Strona główna Rozmaitości Teksty Bł. J. Alberione Bł. J. Alberione Błogosławiony Jakub Alberione

BŁOGOSŁAWIONY JAKUB ALBERIONE


26 listopada Kościół katolicki obchodzi wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jakuba Alberione (1884-1971). Jest to pierwszy w dziejach Kościoła błogosławiony, który w swojej pracy duszpasterskiej posługiwał się przede wszystkim mediami.

 

Jakub Alberione

 

Historia rozpoczyna się w 1913 r, w północnowłoskim mieście Alba. Ks. Jakub Alberione, ojciec duchowny w miejscowym seminarium, zostaje redaktorem i reformatorem podupadającego tygodnika diecezjalnego "Gazzetta d'Alba", a rok później zakłada instytucję nazwaną "szkołą drukarską". Mówi: "Chcemy jak Apostołowie głosić Ewangelię i używać do tego celu druku". Wokół szkoły drukarskiej powstaje wspólnota chłopców (15-17 lat), którzy pracują w drukarni, a wieczorami modlą się w prowizorycznej kaplicy. W 1921 r. grupka uczniów ze szkoły drukarskiej wraz z ks. Alberione składa na ręce ordynariusza diecezji śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa z intencją oddania swojego życia na rzecz apostolstwa dobrego druku.

 

Historia rozpoczyna się w 1913 r, w północnowłoskim mieście Alba. Ks. Jakub Alberione, ojciec duchowny w miejscowym seminarium, zostaje redaktorem i reformatorem podupadającego tygodnika diecezjalnego "Gazzetta d'Alba", a rok później zakłada instytucję nazwaną "szkołą drukarską". Mówi: "Chcemy jak Apostołowie głosić Ewangelię i używać do tego celu druku". Wokół szkoły drukarskiej powstaje wspólnota chłopców (15-17 lat), którzy pracują w drukarni, a wieczorami modlą się w prowizorycznej kaplicy. W 1921 r. grupka uczniów ze szkoły drukarskiej wraz z ks. Alberione składa na ręce ordynariusza diecezji śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa z intencją oddania swojego życia na rzecz apostolstwa dobrego druku.

 

W tym czasie Alberione dużo publikuje. Tworzy teologię publicystyki, zawartą w artykułach na łamach biuletynu Unii Współpracowników Dobrego Druku, założonej w 1918 r. Kilka lat później pisze dwie książki: "Apostolstwo druku" i "Apostolstwo wydawnicze", będące przewodnikiem dla młodych drukarzy-zakonników, którzy decydują się "głosić Ewangelię pisząc i drukując".

 

Najważniejsza dla ks. Alberione jest Biblia. Drukuje ją na różne sposoby: edycje kieszonkowe za najniższą z możliwych cen, Biblie z komentarzami, historie zbawienia dla dzieci. W trosce o rodzinę zakłada w 1931 roku we Włoszech, istniejący po dzień dzisiejszy tygodnik katolicki „Famiglia Cristiana" (Rodzina Chrześcijanska).

 

Założoną przez siebie wspólnotę zakonną paulistów zobowiązuje do głoszenia Dobrej Nowiny przy użyciu współczesnych środków komunikacji. Z podobnym celem rodzi się wspólnota Sióstr św. Pawła, a potem siostry Uczennice Boskiego Mistrza (poświęcają się w większym stopniu modlitwie) i Unia Współpracowników Paulińskich - skupiająca świeckich, pracujących na rzecz apostolstwa wydawniczego.

 

Gdy pojawia się radio, film i telewizja, Alberione zakłada w Rzymie w 1939 r. "San Paolo Film" - instytucję zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów. "Środki techniczne, maszyna drukarska, aparat do projekcji filmów, radioodbiornik itd., są przedmiotami świętymi ze względu na cel, jakiemu służą. Maszyna i biurko pisarza zamienia się w ambonę, pokój technika, księgarnia zamieniają się w świątynie" - wyjaśnia.

 

Przed śmiercią uczestniczy jeszcze w obradach Vaticanum II. Z radością przyjmuje dekret "Inter Mirifica", potwierdzający doniosłość środków społecznego komunikowania w misji Kościoła. Znajduje akceptację dzieła, jakie zapoczątkował, i swojego kapłaństwa, ukierunkowanego na służbę Ewangelii przy użyciu mediów.

(MK)