Słowo Boże

Słowo Boże

  SŁOWO BOŻE

JAK MEDYTUJEMY SŁOWO BOŻE 

 

 

W Ewangelii według świętego Jana Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14,6). W tym stwierdzeniu bł. Jakub Alberione, dostrzegł niewyczerpaną głębię Bożą. Po pierwsze Ja jestem to starotestamentalne imię Boga, a więc Jezus przyznaje się wobec uczniów, na kilka godzin przed męką, że jest prawdziwym Bogiem. Po drugie w trójmianie droga – prawda – życie zawiera się pełna charakterystyka Bożej łaski oraz ludzkiej natury. Jezus Mistrz – Prawda oświeca ludzki rozum: Przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia …  (Rz 12,2b). Jezus Mistrz – Droga oświeca ludzką wolę: … aby rozeznać, jaka jest wola Boża … (Rz 12,2b). Wreszcie Jezus Mistrz – Życie oświeca ludzkie serce, daje życie i to życie w pełni: … co szlachetne, co miłe, co doskonałe (Rz 12,2b).

Poznać Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie to poznać Go całego. Nie tylko Jezusa narodzonego w ubogiej stajence i nie tylko Jezusa umierającego za nas na krzyżu, ale także Jezusa ukrytego w Nazarecie, Jezusa nauczającego tłumy, Jezusa modlącego się do Ojca. Poznanie to dokonuje się w Szkole Słowa Bożego. Kiedy człowiek czyta i wsłuchuje się w teksty Pisma Świętego poznaje Prawdę: Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi  (J 8,32). Kiedy konfrontuje swoje życie z poznaną prawdą w rachunku sumienia hartuje swą wolę: Kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką (Mk 3,35). Gdy człowiek poruszony Słowem trwa na modlitwie wzmacnia swoje życie duchowe i fizyczne: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25).

 

  

NASZA METODA:  PRAWDA - DROGA - ŻYCIE

 

 

 

INNE METODY MEDYTACJI SŁOWA BOŻEGO

 

ZASADY INTERPRETACJI PISMA ŚWIĘTEGO

 

ZAGROŻENIA ZŁĄ INTERPRETACJĄ

 


LITURGIA SŁOWA NA DZIŚ

 

NOWY PRZEKŁAD PISMA ŚWIĘTEGO

 

POMOCE BIBLIJNE