Metoda Prawda - Droga - Życie

Metoda Prawda - Droga - Życie

Strona główna Rozmaitości Kromka INNE PODSTRONY KROMKI Metoda Prawda - Droga - Życie

MTEODA

PRAWDA - DROGA - ŻYCIE

 

OPRACOWANĄ PRZEZ BŁ. JAKUBA ALBERIONEGO
ZAŁOŻYCIELA RODZINY ŚWIĘTEGO PAWŁA

 

 

MODLITWA PRZED MEDYTACJĄ

(DO DUCHA ŚWIĘTEGO)

 

 

JEZUS PRAWDA
Słuchanie Słowa Bożego


UMYSŁ ćwiczy się w uchwyceniu nie tylko sensu świętego tekstu, ale przede wszystkim w uchwyceniu mądrości Bożej w nim zawartej. Warto pamiętać, że posiadają one sens dosłowny, wyrażający w prosty sposób logikę zdania czy opowieści – to co ludzki autor miał na myśli. Zawierają także sens wiary, czyli to co Bóg chce nam przez konkretne osoby czy wydarzenia objawić i przekazać. Chodzi zatem nie tyle o odkrycie tego co mnie porusza w tym Słowie (ponieważ wtedy narażamy się na subiektywizm), ale raczej chodzi o to by odkryć co Bóg chciał przez to Słowo we mnie i w świecie uczynić.

Należy czytać wybrany fragment, nawet kilka, kilkanaście razy i zatrzymywać się nad zdaniami, słowami motywami czy postaciami, które gdzieś w głębi uznajemy za bogate w znaczenie. Zatrzymujemy się tam gdzie Słowo porusza nas do piękna i miłości, ale również tam gdzie rodzi w nas sprzeciw i stawia trudne pytania. Korzystając z osiągnięć współczesnej biblistyki, także w miarę potrzeby z komentarzy i innych pomocy, dochodzimy do wewnętrznego smakowania Słowa Bożego, które wcześniej czy później nas oświeca i odnawia nasze myślenie.

Owocem tej części medytacji powinna być lepsza znajomość Pisma Świętego, a przez nie samego Mistrza, Jezusa Chrystusa.


JEZUS DROGA
Konfrontacja ze Słowem Bożym


WOLA jest siłą sprawczą naszego działania i odpowiedzią daną na Bożą miłość. Nie wystarczy wiedzieć co jest dobre i czym jest miłość – trzeba jeszcze mieć motywację, aby za tymi wartościami iść. Rachunek sumienia jest naszym podążaniem za Jezusem Mistrzem, który wskazuje nam drogę postępowania, ponieważ sam jest Drogą. Poznawszy wcześniej Prawdę teraz konfrontujemy z nią nasze życie.

Czynimy to w pierwszej kolejności poprzez docenienie Bożego działania w nas. Bóg już dziś jest w nas, są już w nas obszary i przestrzenie uświęcone Bożą obecnością (ten proces rozpoczyna się wraz z przyjęciem Chrztu). Za cuda Bożej łaski, za nasze wierności i relację z Bogiem powinniśmy dziękować, powinno nas to motywować do życia łaską. W drugiej kolejności musimy zauważyć te obszary życia, gdzie wciąż królowanie Boże nie jest dostateczne. Poznawszy je powinniśmy się zastanowić co konkretnego możemy w najbliższym dniu, czasie zrobić aby być bardziej wiernymi poznanej prawdzie. Musimy jednak pamiętać, że lepiej jest postępować każdego dnia jeden mały, ale konkretny krok do przodu (bł. Jakub Alberione) niż porywać się z motyką na księżyc.

Owocem tej części medytacji powinno być postanowienie, które będzie konkretnym wyrazem coraz silniejszego pragnienia podążania za Mistrzem, Jezusem Chrystusem.


JEZUS ŻYCIE
Przemiana życia na modlitwie


SERCE w Biblii oznacza całego człowieka, a zarazem najgłębszą przestrzeń jego egzystencji, sumienie. Serce to życie nadprzyrodzone w nas, które umacnia się i rozwija przez trwanie przed Panem. W trzeciej części medytacji poznawszy Prawdę i zestawiwszy ją z naszym życiem mamy zanurzyć się w modlitwie, która jest pokarmem duszy.

Rozważany fragment Pisma Świętego powinien stać się podstawą, punktem wyjścia naszego żarliwego dialogu z Panem – chodzi nie tyle o odmówienie jakiejś modlitwy, podsumowanie medytacji jakąś jedną formułą, ale o przemodlenie Słowa. Ono samo ma stać się modlitwą w naszych ustach. Do tego potrzeba czasu, wyciszenia, trwania w milczeniu wewnętrznym. Także odpowiedniej proporcji między trzema kolejnymi etapami medytacji. Chodzi o nasze wewnętrzne zjednoczenie z Mistrzem, które dokonuje się tylko na płaszczyźnie wewnętrznej.

Owocem tej części medytacji jest serce, wnętrze rozpalone pragnieniem przebywania z Mistrzem, Jezusem Chrystusem.