Nazwa serii

Nazwa serii

NAZWA SERII

 

 

KROMKAto synonim pokarmu fizycznego, którego codziennie potrzebujemy do życia. Chleb natomiast jest najbardziej uniwersalnym, podstawowym produktem spożywczym, można powiedzieć gwarancją przeżycia.

 

SŁOWA BOŻEGO  przypomina nam to co już w Starym Testamencie Bóg powiedział do Izraelitów, a potem przypomniał nam to Pan Jezus: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim co  pochodzi z ust Boga (Mt 4,4). Słowo Boże to chleb naszego życia wewnętrznego. Bez niego umieramy jak umiera ciało bez chleba wypiekanego z mąki. Ono jest słowem Boga skierowanym do nas, objawieniem Jego miłości. Słowo Boga stworzyło świat, powołało nas do istnienia i podtrzymuje Kościół. Jezus Chrystus, który jest wcielonym Słowem Boga, odkupił nas i zbawił.  

 

KROMKA SŁOWA BOŻEGO   to porcja pokarmu duchowego na daną niedzielę, która ma ożywiać nasze życie wiary. To jest nieduża porcja, ale spożywana systematycznie jest w stanie zrodzić w nas życie.

 

 

Jezus im odrzekł: „Uroczyście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie”. Poprosili Go więc: „Panie, dawaj nam stale tego chleba”. Jezus oznajmił im wówczas: „To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia. (J 6,32-35)