Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

KIM JESTEŚMY 

 

 

Kromka Słowa Bożego to seria komentarzy do niedzielnych Ewangelii. Krótkie filmy mają pomóc w owocnym spotkaniu z Jezusem Mistrzem żyjącym w Słowie Bożym. Ta forma głoszenia Ewangelii przez nowoczesne środki, właściwa paulistom, jest z powodzeniem realizowana już od czterech lat.

 

Wszystkich życzliwych widzów prosimy o komentarze i modlitwę, aby to skromne dzieło rozwijało się na chwałę Bożą i służyło pokojowi ludzi. Poprzez Kromki chcemy nie tylko przekazywać słowa życia, ale także podawać je w interesującej formie. Słowo Boże nigdy nie jest nudne! Dlatego staramy się wykorzystywać materiały fabularyzowane, dokumentalizowane i reportażowe.

 

Inspirujemy się słowami świętego Pawła Apostoła, naszego patrona: byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego (Chrystusowego) dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących (Ef 1,18-19a). Chcemy wszystkim przypominać, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Panem.

 

Nasze filmiki ukazują się w każdy WTOREK wieczorem. 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Piszcie na adres kromkaslowa@paulus.pl.

Także na Ciebie Jezus czeka, byś zechciał opowiedzieć o Nim innym ludziom!

 

 

  

ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE

 

NAZWA SERII

 

PATRONOWIE KROMKI

 

KRÓTKA HISTORIA KROMKI

 

TWÓRCY KROMKI