Patronowie Kromki

Patronowie Kromki

Strona główna Rozmaitości Kromka INNE PODSTRONY KROMKI Patronowie Kromki

PATRONOWIE KROMKI

 

 

MARYJA, KRÓLOWA APOSTOŁÓW

 

Patronką Kromki Słowa Bożego jest Najświętsza Maryja Panna, czczona pod wezwaniem Królowej Apostołów. Postać Maryi jest nam bliska ze względu na „tak” (fiat) wypowiedziane w Nazarecie wobec Archanioła Gabriela. Maryja, mocą Ducha Świętego poczęła, a następnie wydała na świat Słowo Przedwieczne, Jezusa Chrystusa. Potężny Bóg, postanawia w Maryi przyjąć postać człowieka. Staje się poprzez to widzialny, dotykalny, odczuwalny – bliski.

 

Misja głoszenia Ewangelii za pomocą filmu posiada analogię do tego powołania Maryi. Spotykając się ze Słowem Bożym, medytując je, stajemy przed pytaniem, jak w konkretnych obrazach ukazać prawdy wieczne. Za pomocą jakich metafor, obrazów, muzyki… możemy dać światu Jezusa? Jak sprawić, aby widzowie naszych filmów dostrzegli kochającego Boga? W ten sposób stajemy się uczestnikami powołania Maryi, która podarowała światu Boga.

 

Wypowiadając swoje „tak” w Nazarecie, Maryja weszła na drogę pełnej ufności Bogu: Oto ja służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Czy mogła się spodziewać, na co się zdecydowała? Ryzykowała odrzucenie przez męża, Józefa. Decydowała się na trud wychowania Boga-Człowieka. Wreszcie weszła na drogę cierpienia i śmierci Syna. Czy mogła to wszystko przewidzieć? Wiedziała tylko, że Bóg ją poprowadzi, że pokarze jej, gdzie postawić kolejny krok – i tak, krok po kroku, zrealizuje plan Boży. Ufamy, że i nas Maryja poprowadzi drogami ufności Bogu po ścieżkach apostolstwa filmowego.

 

ŚWIĘTY PAWEŁ APOSTOŁ

 

Święty Paweł, nie założył Towarzystwa Świętego Pawła, jest dla nas jednak prawdziwym duchowym Ojcem i przewodnikiem w życiu i pełnionym apostolstwie. Ten który napisał Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16), oraz Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby wszelkim sposobem przynajmniej niektórym zapewnić zbawienie (1 Kor 9,22b) motywuje nas by aktywnie włączyć się w dzieło ewangelizacji świata.

 

Święty Paweł miał pragnienie dotarcia z światłem Ewangelii wszędzie tam, gdzie ludzie jeszcze nie słyszeli o Chrystusie. Poprzez liczne podróże, zakładanie małych wspólnot oraz aktywność w pisaniu listów znacząco przyczynił się do rozwoju chrześcijańskiej wspólnoty. Podobnie i dla nas, apostolstwo filmowe, media, najnowsze wynalazki techniki stają się narzędziami głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa i docierania na krańce współczesnego świata.

 

Poprzez Kromkę Słowa Bożego chcemy nie tyle propagować jakiś system moralny czy nową religijność lecz jak Apostoł Narodów chcemy dzielić się z ludźmi naszym osobistym doświadczeniem Boga, który jest Miłością i który zbawia.