Nowicjat

Nowicjat

Strona główna Młodzież Podstrony Nowicjat

NOWICJAT 

 

 

Formacja nowicjuszy zmierza do (...) zjednoczenia z Bogiem przy podatności na działanie Ducha (Konstytucje Towarzystwa Świętego Pawła, art. 104).

 

To czas wyjątkowy i bardzo ważny w całym późniejszym życiu zakonnym, dlatego przeżywany jest w sposób intensywny i specyficzny. Prawo kanoniczne wymaga, aby trwał pełnych 12 miesięcy oraz odbywał się on według określonych zasad, które pomagają człowiekowi pozostawić wcześniejsze życie i wejść w nowe.

 

Nowicjat zaczyna się zazwyczaj 7 września i kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych w dniu 8 września następnego roku. Nowicjusz zasadniczo przez cały ten rok nie odwiedza rodziny, choć rodzina może go odwiedzić, jednak nie za często. Jeśli to możliwe, nowicjat ma charakter międzynarodowy i odbywa się we Włoszech. Może być jednak przeżywany w Polsce lub mieć jeszcze inną lokalizację. W tym czasie zawieszane są studia na Uniwersytecie, a całość czasu nowicjusz poświęca na modlitwę, poznawanie duchowości zgromadzenia i praktykę apostolską.

 

Modlitwa – Mistrz nowicjatu regularnie sprawuje Eucharystię dla wspólnoty nowicjatu i głosi konferencje mające na celu przybliżenie znaczenia głębokiego życia wewnętrznego, które stanowi oś całej aktywności zakonnika. Od świadomości tego co mogę robić w Kościele jako paulista, bardziej podstawowa jest świadomość  tego, kim jestem w oczach Boga i w Kościele. Nowicjusz uczy się tego przez uczestnictwo w Eucharystii, adoracji i przez kontakt ze słowem Bożym.

 

Poznawanie zgromadzenia – Nowicjusz uczestniczy w wykładach z zakresu: historii zgromadzenia, duchowości Rodziny Świętego Pawła, życia i działalności św. Pawła Apostoła, formacji ludzkiej, historii i teologii życia konsekrowanego, życia apostolskiego, konstytucji zgromadzenia itp. Ma też możliwość osobistego poznania innych zgromadzeń Rodziny Świętego Pawła. Czasem nowicjusze odbywają pielgrzymkę do miejsc związanych z powstawaniem Towarzystwa Świętego Pawła we Włoszech i do grobu błogosławionego Jakuba Alberionego, naszego Założyciela.

 

Apostolstwo – Polega na pracy w redakcji (pomoc w wydawaniu prostych książek, poznawanie technik drukarskich, praca z tekstem i nauka podstaw edytorstwa), w produkcji (praca fizyczna w magazynie, składanie, cięcie i foliowanie książek itp.) i w rozpowszechnianiu (wyjazdy na targi książek, uczestnictwo w niedzielach biblijnych, praca przy wysyłce zamówień, czy osobisty kontakt z ludźmi w księgarniach). Obecnie nowicjusze włączają się również w apostolstwo Kromki Słowa Bożego, czy administrowanie stron internetowych naszego zgromadzenia i wydawnictwa.

 

Ostatecznym celem nowicjatu jest pełniejsze rozeznanie kandydata, że ma powołanie do bycia paulistą, oraz potwierdzenie przez przełożonych zgromadzenia zdatności kandydata do życia ślubami zakonnymi i podjęcia zadań apostolskich właściwych dla paulistów. Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (profesji rad ewangelicznych), które jest poprzedzone pięciodniowymi rekolekcjami.

 

 

   ZOBACZ wstąpienie do nowicjatu w 2013 roku.