Juniorat

Juniorat

Strona główna Młodzież Podstrony Juniorat

JUNIORAT

 

 

Jest to czas przygotowujący do złożenia ślubów wieczystych, który zasadniczo trwa 6 lat, choć w zależności od wieku i okoliczności osoby może być skrócony do 3 lat lub wydłużony maksymalnie do 9 lat. Kościół w swej mądrości nie zobowiązuje młodego człowieka od razu do podejmowania decyzji na całe życie, dlatego pierwsze śluby składa się na rok i każdego następnego roku, w rocznicę pierwszych ślubów, odnawia się je na kolejny rok.

  

Juniorat ma prowadzić profesów czasowych do pełnej dojrzałości (...) tak, by kandydat mógł złożyć wieczystą profesję z pełną świadomością i wolnością (Konstytucje Towarzystwa Świętego Pawła, art. 125).

 

Junioryści klerycy

(kandydaci do święceń)

 

W Polsce okres junioratu odbywa się w jednym z domów zakonnych i jest ściśle związany z tokiem studiów teologicznych. Oprócz zaangażowania w studiowanie, włącza się juniorystów w apostolstwo, które podejmują zgodnie ze swoimi możliwościami.

 

W czasie studiów klerycy przyjmują na III roku posługę lektoratu, a na IV akolitatu, stając się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej. Od czasu do czasu mają wspólne wyjazdy rekreacyjne. W wakacje odbywają praktyki apostolskie (czasem za granicą), uczestniczą w kursach języka włoskiego lub innych. Jest też czas na odwiedziny rodziny. Życie duchowe rozwijają poprzez comiesięczny dzień skupienia, doroczne rekolekcje, a także stałe praktyki życia duchowego. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

 

Junioryści bracia zakonni

 

Pauliści, którzy odczytują powołanie na brata zakonnego, zazwyczaj od razu po pierwszych ślubach podejmują działalność apostolską w pełniejszym wymiarze. Ich dalsza formacja przewiduje także rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych, a także poszerzanie wiedzy, również z zakresu teologii. Podobnie jak klerycy uczestniczą w dniach skupienia, rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych całego junioratu i co roku odnawiają śluby.

 

 

   ZOBACZ coroczne rekolekcje juniorystów. 
   ZOBACZ odnowienie ślubów zakonnych przez juniorystów.
   ZOBACZ przyjęcie posługi akolitatu przez juniorystów.
   ZOBACZ wyjazd na niedzielę biblijną juniorystów.
   ZOBACZ udział juniorystów w pielgrzymce na Jasną Górę.
   ZOBACZ rekolekcje dla młodzieży z udziałem juniorystów.
   ZOBACZ pracę juniorystów w redakcji Kromki Słowa Bożego.
   ZOBACZ juniorystów podczas rekolekcji dla chorych dzieci.
   ZOBACZ zjazd junioratów Rodziny Świętego Pawła.
   ZOBACZ pielgrzymkę juniorystów do Całunu Turyńskiego.
   ZOBACZ wyjazd rekreacyjny juniorystów na Warmię.