Modlitwa małżonków do Świętej Rodziny

Modlitwa małżonków do Świętej Rodziny

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Instytut Świętej Rodziny Inne Modlitwa małżonków do Świętej Rodziny


Panie życia, który powołując nas do rodziny
przez Sakrament Małżeństwa, zechciałeś złączyć nas
z Twoim dziełem stworzenia i odkupienia ludzkości,
nadając tym samym nowy wymiar naszej wzajemnej miłości,
przyjmij modlitwę, którą przedstawiamy Ci za pośrednictwem
Jezusa, Maryi i Józefa, Jej Oblubieńca – trzech najświętszych członków Świętej Rodziny,
których ustanowiłeś przykładem i modelem dla wszystkich rodzin świata.

Pomóż nam, o Panie, być wiernymi małżonkami,
wzorowymi rodzicami, wychowawcami dzieci, które nam dałeś
i które zechcesz jeszcze powierzyć naszej rodzinie, domowemu Kościołowi.
Spraw, aby nasza rodzina kontynuowała tę samą Twoją zbawienną misję na ziemi:
- nauczania prawd wiary,
- prowadzenie po drogach świata, nie zapominając o niebie,
- komunikowania życia ponadnaturalnego przez łaskę.

Pozwól nam, o Panie, kochać rodzinę, tak jak Ty ją kochałeś,
uświęcać we współpracy z Tobą, który zawsze uświęcasz przez Kościół,
przez Słowo życia wiecznego, przez Eucharystię i sakramenty.

Użycz nam tej radości i zaszczytu pomagania we wzrastaniu dzieciom
i przygotowania ich do życia, jak Maryja i Józef
pomogli wzrastać Jezusowi i przygotowali Go do pełnienia misji,
nawet jeśli nie zasługujemy i nie jesteśmy godni,
byś wezwał któreś z naszych dzieci do całkowitej konsekracji Tobie i dla służby braciom.

Przyjmij, Panie, ofiarę naszego zaangażowania,
do czego wzywa nas Kościół w tej godzinie odnowy.
I przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi, św. Józefa, Jej Oblubieńca,
i św. Pawła Apostoła, naszego ojca, nauczyciela małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej,
spraw, abyśmy mogli być, prawdziwymi i godnymi apostołami rodziny.
Amen.

POWRÓT