Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 7, 51 – 8, 1a)

Męczeństwo Świętego Szczepana

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: «Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wy zdradziliście Go teraz i zamordowaliście. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go».
Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!». A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!». Po tych słowach skonał.
Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 31, 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab)

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Albo: Alleluja.

Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Ja zaś pokładam ufność w Panu. *
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem.

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, *
wybaw mnie w swoim miłosierdziu.
Osłaniasz ich Twą obecnością *
od spisku mężów.

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6, 35ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem chlebem życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 6, 30-35)

Ja jestem chlebem życia

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!».
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Prawdziwy chleb z nieba

Słuchacze Jezusa ponownie domagają się znaku. Ich prośba brzmi jak wyzwanie: Jeśli nam pokażesz znak, to uwierzymy. Zwykle to wiara poprzedza cud. Kto wierzy i prosi Jezusa o łaskę, doświadcza odmiany swojego losu, najczęściej w sposób nadzwyczajny: niewidomy odzyskuje wzrok, chromy zaczyna chodzić, ustaje krwotok kobiety cierpiącej od wielu lat. Pan Jezus nie zabiega o sławę, ale o wiarę tych, do których został posłany. Tłumaczy różnicę między Mojżeszem a sobą. Mojżesz w czasie wędrówki przez pustynię był pośrednikiem między Bogiem a ludem. Na prośbę ludu Bóg zesłał mannę – pokarm, który karmi ciało, ale nawet i on się znudził Izraelitom. Ojciec daje prawdziwy chleb z nieba, chleb życia, którym jest Syn – Jezus. To nie jest jedynie metafora. Jezus zstępuje z nieba i daje życie. Prawdziwe i wieczne życie. Mają do niego dostęp ci, którzy wierzą w Jezusa.

Panie Jezu, Chlebie, który zstąpiłeś z nieba, jesteś obecny w Eucharystii. W niej przychodzisz do mnie i stajesz się częścią mojego życia, a ja staję się częścią Twojego. Niech nigdy nie zabraknie mi tego Chleba. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła