Generał paulistów u sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej

Strona główna Aktualności Generał paulistów u sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej
Generał paulistów u sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej


28 lipca 2014 r. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przyjął w Pałacu Apostolskim na Watykanie, przełożonego generalnego Towarzystwa Świętego Pawła ks. Silvio Sassiego, który przybył w towarzystwie ks. Alberto Fusiego, prokuratora generalnego Towarzystwa Świętego Pawła.

 

W trakcie spotkania generał paulistów przedstawił kard. Parolinowi aktualną sytuację zgromadzenia, które swoją misję apostolską spełnia obecne na czterech kontynentach. Sekretarz stanu podkreślił potrzebę głoszenia Ewangelii w świecie „cyfrowym”, który z roku na rok, staje się co raz bardziej ważną przestrzenią w dziele ewangelizacji.

 

Na zakończenie spotkania ks. Silvio Sassi zaprosił kard. Parolina do przewodniczenia uroczystej celebracji eucharystycznej zamykającej obchody Jubileuszu stulecia Rodziny Świętego Pawła, która odbędzie się 27 listopada 2014 r. o godz. 17,30 w krypcie rzymskiej Bazyliki Królowej Apostołów (Regina Apostolorum), powstałej po II wojnie światowej z inicjatywy bł. Jakuba Alberionego.

Tego samego dnia, o godz. 12, w Auli Pawła VI na Watykanie, Ojciec Święty Franciszek przyjmie na audiencji specjalnej wszystkich członków Rodziny Świętego Pawła.