Ksiądz Tomasz Lubaś SSP ekonomem generalnym paulistów

Strona główna Aktualności Ksiądz Tomasz Lubaś SSP ekonomem generalnym paulistów
Ksiądz Tomasz Lubaś SSP ekonomem generalnym paulistów


Dyrektor Edycji Świętego Pawła, ks. Tomasz Lubaś, został mianowany przez Przełożonego generalnego, ks. Valdira José De Castro, Ekonomem generalnym Towarzystwa Świętego Pawła. To pierwszy Polak w najwyższych władzach zgromadzenia.


Ksiądz Lubaś pochodzi z Bończy w Zamojskiem, ma pięćdziesiąt trzy lata, od dwudziestu siedmiu lat jest kapłanem w Towarzystwie Świętego Pawła. Funkcję Dyrektora generalnego Edycji Świętego Pawła i odpowiedzialnego za działalność apostolską zgromadzenia w Polsce pełnił od trzynastu lat. Wcześniej był ekonomem Regionu Polskiego i mistrzem nowicjatu. Ksiądz Tomasz był także pierwszym Przełożonym regionalnym w odrodzonym w Polsce zgromadzeniu. Zdobyte doświadczenie z pewnością pomoże mu w owocnym pełnieniu nowych obowiązków na szczeblu centralnym.


Ekonom generalny należy do grona tzw. urzędników generalnych. Jest jednym z najbliższych współpracowników Przełożonego generalnego i odpowiada za finanse oraz sprawy administracyjne całego zgromadzenia. Swoją siedzibę ma w Rzymie, w Domu generalnym Towarzystwa Świętego Pawła.


zobacz galerię>


bz