Uroczystość Świętego Pawła Apostoła ‒ Lublin

Strona główna Aktualności Uroczystość Świętego Pawła Apostoła ‒ Lublin
Uroczystość Świętego Pawła Apostoła ‒ Lublin

Dnia 30 czerwca 2017 cała Rodzina Świętego Pawła obchodziła uroczystość patronalną Świętego Pawła Apostoła. Tego dnia przypadała również 100. rocznica powołania do istnienia Stowarzyszenia Współpracowników Rodziny Świętego Pawła. W Domu Studiów pw. Świętego Pawła Apostoła w Lublinie dodatkowo jeszcze obchodziliśmy uroczystość patrona naszej wspólnoty.


Tego dnia Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił paulista, ks. Ryszard Rosa ‒ odpowiedzialny w Polsce za Współpracowników Rodziny Świętego Pawła i Instytut Świętej Rodziny.

Papież Franciszek o św. Pawle Apostole
W swojej homilii ks. Ryszard przytoczył słowa papieża Franciszka, który o św. Pawle mówił w ten sposób:
„Paweł jest niewygodny. To człowiek, który swoim przepowiadaniem, pracą i zachowaniem przeszkadza właśnie przez to, że głosi Jezusa Chrystusa. A głoszenie Jezusa Chrystusa uwiera nasze wygodnictwo. Pan pragnie, byśmy szli ciągle naprzód, byśmy nie uciekali w spokojne życie, nie chowali się w przemijalnych strukturach […].
I tak Paweł, głosząc Pana, stawał się niewygodny. Ale on szedł naprzód, bo miał w sobie tę tak bardzo chrześcijańską postawę, jaką jest apostolska gorliwość. Miał ten apostolski zapał. Nie był człowiekiem kompromisu, o nie! Z prawdą – naprzód! Z głoszeniem Jezusa Chrystusa – naprzód! […]
Są tacy salonowi chrześcijanie, czyż nie? Ci dobrze wychowani, co jednak nie wiedzą, jak być dziećmi Kościoła z przepowiadaniem i zapałem apostolskim. Dzisiaj możemy prosić Ducha Świętego, aby dał ten zapał apostolski nam wszystkim, aby dał nam łaskę przeszkadzania w sprawach, które w Kościele są zanadto poukładane, łaskę pójścia naprzód ku egzystencjalnym peryferiom. Jakże bardzo Kościół tego potrzebuje! Nie tylko w dalekich stronach, wśród młodych Kościołów, wśród ludów, które jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, ale właśnie tu, w tym mieście, które potrzebuje głoszenia Jezusa Chrystusa.
A zatem prośmy Ducha Świętego o tę łaskę gorliwości apostolskiej, o bycie chrześcijanami gorliwymi. A jeśli będziemy niewygodni, niech Pan będzie błogosławiony. Naprzód, jak mówi Pan do Pawła: «Odwagi!» (Papież Franciszek, Medytacja poranna w kaplicy Domu Świętej Marty w Rzymie, 16 maja 2013).

Współpracownicy Rodziny Świętego Pawła
Ksiądz Ryszard Rosa w swojej homilii nawiązał także do współpracowników św. Pawła Apostoła, którzy na różne sposoby wspierali jego misję. Mówił o olbrzymiej roli jaką mają do odegrania osoby świeckie w głoszeniu Ewangelii. Przybliżał nauczanie Kościoła, który stale zachęca wiernych do chrześcijańskiej formacji, do bycia świadkiem Chrystusa i do apostolstwa.
Kaznodzieja wspomniał również o Współpracownikach Rodziny Świętego Pawła i ich misji. Mówił, że ks. Jakub Alberione nie uważał Współpracowników jedynie za organizację przynależącą do Rodziny Świętego Pawła, ale za żywą jej część. Ze Współpracownikami bowiem tworzy się wspólne projekty i wspólnie je realizuje, dzieli się radości i smutki, wspólne są także środki uświęcenia. Współpracownicy jako wzorowi i przykładni chrześcijanie są wsparciem i przedłużeniem Rodziny Świętego Pawła. Mogą dotrzeć tam, gdzie zakonnik czy zakonnica wejść nie mogą. Naszym obowiązkiem jest więc poszukiwanie osób, które zjednoczą się z nami w apostolstwie, by dobro mogło się pomnażać ‒ mówił ks. Ryszard przybliżając ideę bł. Jakuba Alberionego.
O Współpracownikach można także przeczytać na stronie: https://www.edycja.pl/dzien_panski/id/1062/part/3?zenid=34023db766493111149a723e4ddfa5b5

Jubileusz
Warto wspomnieć, że uroczyste obchody Roku Jubileuszowego Stowarzyszenia Współpracowników Rodziny Świętego Pawła w Polsce rozpoczęliśmy podczas Forum Rodziny Świętego Pawła w Częstochowie, w dniach 15-18 czerwca 2017, patrz http://www.paulus.org.pl/n1404,xiv-forum-rodziny-swietego-pawla
Natomiast w innych krajach inauguracja tych obchodów odbyła się właśnie 30 czerwca 2017. Oto relacje z tych uroczystości:
1) Włochy: http://alberione.org/cp/index.php/cp-notizie/100-roma-celebrazione-di-apertura-del-centenario-dei-cooperatori-paolini
2) Korea Południowa:
http://alberione.org/cp/index.php/cp-notizie/103-corea-centenario-dei-cooperatori-paolini
3) Kongo:
http://alberione.org/cp/index.php/cp-notizie/102-kinshasa-ouverture-du-centenaire
4) Meksyk i Kuba:
http://alberione.org/cp/index.php/cp-notizie/99-mexico-cuba-apertura-del-centenario-de-los-cooperadores-paulinos

Inne stowarzyszenia Rodziny Świętego Pawła
Przy okazji święta Współpracowników Rodziny Świętego Pawła warto wspomnieć, że ks. Jakub Alberione uzyskał aprobatę papieską także dla innych Stowarzyszeń Rodziny Świętego Pawła. Oto one:
1) Società Biblica Cattolica Internazionale SOBICAIN [Katolickie Międzynarodowe Towarzystwo Biblijne] zatwierdzone przez papieża dnia 14 października 1960 roku. Więcej o nim można dowiedzieć się ze stron:
http://sobicain.org/shell.asp
https://www.youtube.com/user/SOBICAINArgentina/featured
2) Apostolato delle Tecniche Audiovisive [Apostolstwo Technik Audiowizualnych] zatwierdzone przez papieża dnia 13 kwietnia 1962 roku,
3) Preghiera Sofferenza e Carità per Tutte le Vocazioni [Modlitwa, Cierpienie i Miłosierdzie dla Wszystkich Powołań] zatwierdzone przez papieża 19 lutego 1963 roku,
4) Unione delle Famiglie Cristiane [Unia Rodzin Chrześcijańskich] zatwierdzona przez papieża 22 kwietnia 1963 roku,
5) Pia Opera Morti Improvvise [Pobożne Dzieło Niespodziewanej Śmierci] zatwierdzone przez papieża 10 lutego 1960 roku.

Wiele wskazuje na to, że istniejące już wspólnoty Rodziny Świętego Pawła są niejako naturalnymi ośrodkami, które mogłyby wokół siebie gromadzić ludzi świeckich, dając im regularną formację i zachęcając do właściwego nam apostolstwa.
Niech rozpoczynający się Rok Jubileuszowy Współpracowników Rodziny Świętego Pawła roznieci nowy ogień Ducha Świętego w sercach wszystkich, których Pan zechce powołać do takiego zadania.

Zobacz galerię >

br. Adam Szczygieł SSP