Odnowienie ślubów zakonnych

Strona główna Aktualności Odnowienie ślubów zakonnych
Odnowienie ślubów zakonnych

W dniach od 3 do 8 września 2017 r., w domu rekolekcyjnym paulistów w Masłońskim k. Częstochowy, junioryści Towarzystwa Świętego Pawła przeżywali doroczne rekolekcje. Czas modlitwy, słuchania słowa Bożego i refleksji zakończyli odnowieniem profesji zakonnej na kolejny rok.

 

Rekolekcje poświęcone były trzem cnotom Boskim: wierze, nadziei i miłości, które określają naszą postawę wobec Boga i ludzi oraz uzdalniają chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą. Prowadzący rekolekcje, ks. Marcin Romanowski SSP, w medytacjach przywoływał bogate nauczanie Założyciela Rodziny Świętego Pawła, bł. Jakuba Alberionego. Rekolekcjonista ukazywał konieczność radykalnego życia cnotami teologicznymi, dzięki czemu człowiek pozwala, aby Jezus Chrystus żył w nim i podąża pewną drogą po nagrodę życia wiecznego w niebie.

 

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny kl. Paweł Leonik i br. Paweł Małek odnowili na rok zakonne śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wierności papieżowi w tym, co dotyczy apostolstwa paulistów, czyli głoszenia Ewangelii poprzez środki społecznego komunikowania. Ich śluby przyjął ks. Bogusław Zeman SSP, Przełożony Regionu Polska-Ukraina Towarzystwa Świętego Pawła, który w homilii przypomniał o tym, że Bóg w swym zbawczym planie powołuje i wybiera ludzi, których usprawiedliwia swoją łaską i pragnie, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna.