Braterskie spotkanie

Strona główna Aktualności Braterskie spotkanie
Braterskie spotkanie

W dniach 9-12 listopada 2017 w Masłońskim k. Częstochowy miało miejsce spotkanie profesów Towarzystwa Świętego Pawła. Jak co roku spotkanie miało charakter zarówno informacyjny jak i formacyjny. Ostatnim jego akcentem była wizyta w powstającej Księgarni Świętego Pawła w Kielcach.

Wszyscy pauliści z Polski i Ukrainy przyjechali do prowadzonego przez Zgromadzenie domu rekolekcyjnego w Masłońskim, aby w oderwaniu od codziennych obowiązków i w braterskiej atmosferze pochylać się nad ważnymi dla regionu kwestiami. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był zapoznaniu się z bieżącą sytuacją regionu, wysłuchaniu osób odpowiedzialnych za poszczególne sektory czy dzieła Zgromadzenia. Następnego dnia podczas pracy indywidualnej oraz w grupach zastanawialiśmy się nad naszą teraźniejszą obecnością w świecie cyfrowym i planami na przyszłość. Wszyscy używamy mediów w cyfrowych na tyle, na ile tego potrzebujemy. Rodzi się przy tym pytanie, czy używamy ich na tyle, na ile wymaga tego nasza misja bycia apostołami we współczesnym świecie…

Ostatniego dnia po wspólnej Eucharystii udaliśmy się do Kielc, aby obejrzeć oraz otoczyć modlitwą powstającą w tym mieście Księgarnię Świętego Pawła.

Zobacz galerię >