Pielgrzymka 2018

Strona główna Aktualności Pielgrzymka 2018
Pielgrzymka 2018

W dniach 3-14 sierpnia 2018 r. wyruszyła już po raz 40. piesza pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę, a w niej po raz 20. grupa ósma, pod patronatem bł. Tymoteusza Giaccardo, prowadzona przez paulistów. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Owocem Ducha jest miłość.

Nowością w grupie Ósmej było słuchanie Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, opatrzone komentarzem, co wraz ze stałymi praktykami codziennej medytacji Ewangelii, śpiewania Godzinek, modlitwy Różańcowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia stanowiło fundament wspólnego pielgrzymowania.

Ks. Tomasz Wasilewski, przewodnik grupy Ósmej, poprowadził też cykl katechez o małżeństwie wyjaśniając jakie jest specyficznie chrześcijańskie rozumienie małżeństwa. Oprócz aspektów prawnych i teologicznych nawiązał do bardzo praktycznych elementów nauki o małżeństwie – tematyki komunikacji, zjednoczenia małżeńskiego czy antykoncepcji itd.

Na pielgrzymim szlaku nie zabrakło też przygód. Dziesiątego sierpnia, podczas zmienionej, ze względu na remonty dróg, trasie pielgrzymkę spotkała burza i silny deszcz, który stał się sprawdzianem zaufania i wzajemnego wsparcia. Tego samego dnia na noclegu w Gnieździskach niezdatna do jakiegokolwiek użytku okazała się woda zarażona bakterią Coli. Potrzebę mycia trzeba było ograniczyć do minimum korzystając z dowożonej, czystej wody.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ >>