Prezentacja działalności paulistów przed ukraińskim episkopatem

Strona główna Aktualności Prezentacja działalności paulistów przed ukraińskim episkopatem
Prezentacja działalności paulistów przed ukraińskim episkopatem

Wydawnictwo Świętego Pawła prowadzone na Ukrainie przez paulistów, zaprezentowało swoją działalność, podczas 52 Plenarnego Posiedzenia Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy.  

28 marca 2019 r. na zaproszenie rzymskokatolickich biskupów Ukrainy,  ks. Mariusz Krawiec SSP, dyrektor wydawnictwa, wraz ze swoim zastępcą, ks. Cyprianem Kostrzewą SSP, mieli okazję przedstawić biskupom Ukrainy dorobek edytorski, mającego swoją siedzibę we Lwowie, wydawnictwa.

Pauliści zaprezentowali najbliższe plany wydawnicze, oraz wysłuchali opinii biskupów o potrzebach, jakie stoją przed wydawnictwami katolickimi na Ukrainie. Biskupi bardzo przychylnie odnieśli się do wydawania książek popularyzujących Biblię oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych, tak dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Wydawnictwo Świętego Pawła prowadzi swoją działalność na Ukrainie od grudnia 2016 r. Bliżej z profilem wydawnictwa można zapoznać się poprzez stronę internetową: www.sviatyipavlo.com

Zobacz galerię >