Temat przyszłorocznego, 54. orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Strona główna Aktualności Temat przyszłorocznego, 54. orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Temat przyszłorocznego, 54. orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Jak co roku, z okazji święta archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, papież ogłosił temat przyszłorocznego, już 54. orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Orędzie na rok 2020 będzie zatytułowane: "«Abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom» (Wj 10,2). Życie tworzy historię."

Wybierając ten temat, zaczerpnięty z fragmentu Księgi Wyjścia, papież Franciszek podkreśla, jak szczególnie cenne jest dziedzictwo pamięci w komunikacji. Wiele razy Papież podkreślał, że nie ma przyszłości bez zakorzenienia się w żywej historii. Pomaga nam to zrozumieć, że pamięci nie należy uważać za „ciało statyczne”, ale raczej za „rzeczywistość dynamiczną”. Poprzez zapamiętywanie i przekazywanie historii, nadziei, marzeń i doświadczeń odbywa się pamięć o nich z pokolenia na pokolenie.

Temat następnego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu przypomina również, że każda historia pochodzi z życia, ze spotkania z drugą osobą. Stąd wezwanie do połączenia pamięci z życiem poprzez historię. Jezus odwoływał się do przypowieści, aby przekazywać siłę życiową Królestwa Bożego, pozostawiając słuchaczom swobodę przyjmowania tych opowieści, a także kierowania ich do siebie. Siła opowieści wyraża się w zdolności do generowania zmian. Przykładowa historia ma moc przekształcającą. Doświadczamy tego, kiedy poprzez historię konfrontujemy życie świętych. Ojciec Święty ostatnio poruszył tę kwestię, przemawiając do Departamentu Komunikacji Stolicy Apostolskiej, kiedy wezwał do przekazania „wielkiego bogactwa”, jakie daje świadectwo życia męczenników.

Po raz kolejny w centrum przesłania Papieża znajduje się osoba i jej relacje oraz wrodzona umiejętność komunikowania się. Papież prosi wszystkich, nikogo nie wykluczając, aby ten talent przyniósł owoce: uczynienie komunikacji narzędziem budowania mostów, zjednoczenia i dzielenia się pięknem bycia braćmi w czasach naznaczonych kontrastami i podziałami.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest jedynym na świecie świętem do którego wzywał Sobór Watykański II ("Inter mirifica", 1963). Obchodzony jest on w Polsce w III niedzielę września (w 2020 roku będzie to 20 września). Natomiast w wielu innych krajach jest on obchodzony w niedzielę przed Zesłania Ducha Świętego (w 2020 roku - 24 maja).

Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest tradycyjnie publikowane z okazji święta św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy (24 stycznia).

Czytaj więcej >>>