Braterskie spotkanie

Strona główna Aktualności Braterskie spotkanie
Braterskie spotkanie

W dniach 22-24 listopada 2019 roku w domu Królowej Polski w Częstochowie odbyło się spotkanie profesów Towarzystwa Świętego Pawła z Polski i Ukrainy.

Te kilka dni dorocznego spotkania były okazją do pogłębionych rozważań rzeczywistości paulistowskiej zakonnej w trzech aspektach: (1) życia zakonnego jako fundamentu istnienia zgromadzenia i jego członków; (2) rzeczywistości apostolskiej, jej teraźniejszości i przyszłości, celów i zadań; (3) formacji stałej zakonników jako zwornika codziennej aktywności i życia wspólnotowego, a także jako świadectwa powołaniowego, przyciągającego potencjalnych kandydatów. Była to przedstawiona przez przełożonego regionalnego, ks. Wojciecha Turka, synteza doświadczeń z II Międzynarodowego Seminarium na temat Formacji Paulińskiej (które odbyło się w podrzymskiej Aricci w dniach 4-8 listopada) oraz ze spotkania wszystkich przełożonych Towarzystwa Świętego Pawła (w Rzymie w dniach 10-15 listopada). Ostatni dzień był okazją do podzielenia się najważniejszymi informacjami, dotyczącymi życia w poszczególnych wspólnotach oraz podejmowanymi działaniami apostolskimi.

(PL)