24 godziny dla Pana - materiały

Strona główna Aktualności 24 godziny dla Pana - materiały
 24 godziny dla Pana - materiały

Z ogromną radością przekazujemy do użytku duszpasterskiego materiały do inicjatywy 24 godziny dla Pana, która w tym roku zaplanowana jest na 20-21 marca. Wstęp do polskiej wersji materiałów napisał abp Grzegorz Ryś.

"W wydanym w 2016 roku dokumencie Iuvenescit Ecclesia kard. Müller wylicza m.in. warunki eklezjalności konkretnych rzeczywistości i wspólnot, które pretendują do miana „katolickości”. Wśród nich wymienia „Świadectwo realnej komunii z całym Kościołem”, i definiuje je jako „dziecięce (synowskie) odniesienie do Papieża… oraz do własnego biskupa. To zakłada lojalną gotowość przyjęcia ich doktrynalnego nauczania oraz inicjatyw duszpasterskich; podobnie jak gotowość uczestnictwa w programach i działaniach Kościoła na wszystkich poziomach: lokalnym, narodowym i powszechnym”.

Chociaż zwykle przykładamy owe kryteria eklezjalności do wspólnot o genezie i charakterze raczej charyzmatycznym, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby je odnieść również do najbardziej podstawowych wspólnot w Kościele, tzn. do parafii i do diecezji! To w tych wspólnotach człowiek przeżywa zwykle pierwsze i najbliższe doświadczenie Kościoła. Wykonanie takiej operacji może w nas zrodzić kilka poważnych, niewygodnych lub co najmniej krępują- cych pytań, np. o synowską gotowość uczestnictwa w niezwykle ważnej dla papieża Franciszka jego inicjatywie pastoralnej, jaką są 24 godziny dla Pana. W ilu z naszych parafii i diecezji została ona podjęta? Ilu pasterzy i wiernych zadało sobie trud, aby ją poznać, przemyśleć i podjąć?

Kolejny Wielki Post przynosi nam nową szansę, aby to uczynić – w poczuciu realnej, a nie li tylko deklaratywnej jedności z Piotrem naszych czasów, któremu na imię Franciszek. Z taką nadzieją przekazujemy do rąk wszystkich, którzy współtworzą życie naszego Kościoła, polski tekst kolejnych materiałów opracowanych przez Papieską Radę do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Zapraszamy do swobodnego korzystania z nich i do doświadczenia prawdziwej radości (osobistej i wspólnotowej) w IV Niedzielę Wielkiego Postu."


† abp Grzegorz Ryś

przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski

do spraw Nowej Ewangelizacji

Chicago, 8 marca 2020 roku

Pobierz materiały w wersji PDF >>