Alleluja!

Strona główna Aktualności Alleluja!
Alleluja!

Oto słowo godne wiary. Jeśli razem z Nim umarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli z Nim cierpimy, razem z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go wyprzemy, to i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, gdyż nie może wyprzeć się samego siebie.
(2 Tm 2, 11-13)

Alleluja!