Pismo Święte w naszym codziennym życiu

Strona główna Aktualności Pismo Święte w naszym codziennym życiu
Pismo Święte w naszym codziennym życiu

Zapraszamy na konferencje na temat roli Pisma Świętego w życiu każdego chrześcijanina, które odbędą się w dniach 1-2 maja 2021 roku. Wszystkie konferencje będą dostępne online na platformach YouTube i Facebook, a poprowadzą je członkowie instytutów zakonnych Rodziny Świętego Pawła z Włoch i Polski.

 

Punktem wyjścia będzie sytuacja wspólnoty chrześcijańskiej z pierwszych wieków, a także działalność ewangelizacyjna Świętego Pawła Apostoła. Zaprezentujemy Jego nowatorskie metody głoszenia Ewangelii, a także wkład świeckich współpracowników w dzieło ewangelizacji. Chodzi nam także o to, aby wykazać nieprzerwaną ciągłość pomiędzy tymi pierwszymi ewangelizatorami a współczesnymi chrześcijanami wezwanymi do tego, aby najpierw przyjmować Słowo Boże do własnego życia, a następnie dzielić się tym Słowem z innymi.

Wydarzenie wpisuje się w kontekst obchodzonego właśnie Roku Biblijnego w Rodzinie Świętego Pawła.

Zapraszamy!

 

Pismo Święte w naszym codziennym życiu

PROGRAM SPOTKANIA, 1-2 maja 2021 roku

 

SOBOTA, 1 maja
  • godz. 10:00    –     Nowatorskie metody głoszenia Ewangelii przez Świętego Pawła Apostoła (ks. Giacomo Perego SSP)
  • godz. 11:00    –     Udział i znaczenie osób świeckich w głoszeniu Słowa Bożego na podstawie świadectw Nowego Testamentu (s. Judyta Pudełko PDDM)
  • godz. 16:00    –     Jak żyć na co dzień Słowem Bożym? (s. Emila Kąkol PDDM)
  • godz. 17:00    –     Co robić, gdy wydaje się, że Słowo Boże nas nie zmienia? (ks. Bogusław Laskowski SSP)

 

NIEDZIELA, 2 maja
  • godz. 10:00    –     Święty Paweł i Jego Współpracownicy w dziele ewangelizacji (ks. Giacomo Perego SSP)
  • godz. 11:00    –     Kim jest Współpracownik Rodziny Świętego Pawła? (ks. Mariusz Górny SSP)
  • godz. 16:00    –     W jaki sposób rozeznawać ze Słowem Bożym? (ks. Przemysław Kosior SSP)
  • godz. 17:00    –     Życie Pismem Świętym w rytmie roku liturgicznego (s. Iwona Kopacz PDDM)

Od wielu wieków ludzie czytają i interpretują Biblię, ale jej tajemnica pozostaje niezgłębiona. Pismo Święte daje wiele odpowiedzi, ale ma też sporo tajemnic. To trudna księga. Jednak warto mierzyć się z nią codziennie. Czytajmy zatem, żyjmy Słowem na co dzień i dzielmy się nim...