Doktorat brata Adama Szczygła SSP

Strona główna Aktualności Doktorat brata Adama Szczygła SSP
Doktorat brata Adama Szczygła SSP


17 września 2021 r. brat Adam Szczygieł SSP ukończył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na podstawie pracy zatytułowanej: Proces nawrócenia w wybranych filmach fabularnych. Studium z edukacji medialnej uzyskał stopień doktora teologii.


Film fabularny jest jednym z najpopularniejszych środków komunikacji z odbiorcą, który ma wpływ na kształtowanie osobowości milionów widzów. Przez wielu z nich jest traktowany jako jedno z najważniejszych źródeł informacji o świecie. Dlatego Kościół, chcąc iść z duchem czasu, musi podjąć wysiłek, aby coraz lepiej wykorzystywać w swojej pracy techniki świadomego i skutecznego posługiwania się mediami. Brat Adam Szczygieł w swojej rozprawie doktorskiej ukazuje możliwości wykorzystania filmu w pracy duszpasterskiej mającej na celu prowadzić ludzi do autentycznego nawrócenia.

Na podstawie dostępnych opracowań oraz własnych badań brat Adam starał się znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak przy pomocy odpowiednio dobranych filmów ukazać proces nawrócenia człowieka prowadzący go do zjednoczenia z Chrystusem, a przez to zachęcić widza do podjęcia pracy nad poprawą własnego życia? Analizując ten temat, brat Adam mocno oparł swoją argumentację na duchowości paulińskiej, ugruntowanej przez bł. Jakuba Alberionego, w której proces ciągłego nawracania stanowi fundament i zasadę życia zakonnego paulistów.

Doktorat brata Adama zawiera opracowanie oryginalnego schematu procesu nawrócenia, który stanowi klucz do oglądania filmów fabularnych. Dzięki niemu widz może śledzić przemianę duchową różnych bohaterów filmowych, a także swoją własną. Przedstawia również konkretne warunki, jakie powinny być spełnione przez twórców, duszpasterzy i widzów, aby film, wytwór środka społecznego przekazu, jakim jest kino i telewizja, został jak najlepiej wykorzystany w procesie formacji chrześcijańskiej widzów.

Serdecznie gratulujemy bratu Adamowi i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza z zakresu teologii oraz mediów, doświadczenie, środowisko uniwersyteckie, które miał okazję poznać, posłużą mu do owocnej pracy ewangelizacyjnej prowadzonej w duchu bł. Jakuba Alberionego.