Obrona doktoratu ks. Tomasza

Strona główna Aktualności Obrona doktoratu ks. Tomasza
Obrona doktoratu ks. Tomasza


Dnia 29 września ks. Tomasz Wasilewski SSP obronił w trybie online doktorat „Eucharystia jako źródło i wzór małżeńskiej i rodzinnej communio personarum. Studium teologicznomoralne” na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskując tym samym tytuł doktora teologii moralnej.
 

Eucharystia, która często jest postrzegana wyłącznie jako źródło łaski, czyli duchowej siły do życia godnego chrześcijanina już w samej swojej strukturze wewnętrznej zawiera istotne wskazania do tego jak małżonkowie mogą i powinni kształtować swoją relację by była ona dojrzała i by realizowała dar sakramentu – małżeństwo przecież nie jest tylko związkiem dwóch osób, ale sakramentem.

Doktorat podejmuje ciekawe pytania: W jakim sensie fakt, że Eucharystia jest Przymierzem, Paschą, Ofiarą, Przeistoczeniem, Pokarmem, Obecnością, Komunią, Ucztą weselną, Nowym Życiem, Posłaniem może wzmocnić więź małżonków? Jakie „obszary” więzi małżeńskiej mają swoje źródło w Eucharystii? Jakie konkretne zobowiązania moralne rodzi tajemnica Eucharystii w życiu rodziny? Jakie zadania stawia ona przed Kościołem i społeczeństwami w obliczu wyzwań duszpasterskich dotyczących małżeństwa i rodziny?

Obrona doktoratu zbiegła się z trwającym w Częstochowie Zgromadzeniem Regionalnym Paulistów, dzięki czemu mogli oni w większym stopniu partycypować w obronie, wraz z generałem Zakonu ks. Valdirem José do Castro.

Księdzu Tomaszowi gratulujemy i życzymy, aby zdobyta wiedza posłużyła realizacji paulistowskiej misji głoszenia Ewangelii za pomocą środków komunikacji społecznej.

Ksiądz Tomasz od 2018 r. jest delegatem Instytutu Świętej Rodziny w Polsce i na Ukrainie i animatorem Spotkań małżeńskich.

Dowiedz się więcej o Instytucie >>>

Spotkania Małżeńskie >>>