Zaangażowani w apostolstwo biblijne

Strona główna Aktualności Zaangażowani w apostolstwo biblijne
Zaangażowani w apostolstwo biblijne

W sobotę 6 listopada 2021 r. odbyło się w Łodzi Międzyzakonne Forum Apostolatu Biblijnego. To pierwsza tego typu inicjatywa skupiająca osoby konsekrowane zaangażowane w tę formę działalności  duszpasterskiej. Spotkanie miało miejsce przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej prowadzonej w Łodzi przez zgromadzenie księży pasjonistów.

Celem spotkania było wzajemne poznanie oraz zapoznanie z inicjatywami podejmowanymi przez różne instytuty życia konsekrowanego oraz środowiska osób świeckich. Wśród uczestników Forum nie zabrakło silniej grupy Rodziny Świętego Pawła, która była reprezentowana przez paulistów i siostry apostolinki oraz stowarzyszenie współpracowników paulińskich.

W wystąpieniach prelegentów poruszany był m. in. temat lectio divina oraz kręgów biblijnych, jako szczególnej formy pracy ze Słowem Bożym. Prowincjał polskich paulistów ks. Wojciech Turek w swoim wystąpieniu poświęcił uwagę współczesnym wynalazkom w dziedzinie komunikacji, od których staliśmy się szczególnie zależni w warunkach izolacji społecznej oraz starał się odpowiedzieć na pytanie: jak dobrze posługiwać się w apostolacie biblijnym środkami komunikacji społecznej i jak być obecnymi w kulturze, którą ze sobą niosą?

W dyskusji panelowej wziął udział także dyrektor Edycji Świętego Pawła ks. Daniel Łuka, który podzielił się ze zgromadzonymi doświadczeniem apostolstwa biblijnego w jego wymiarze wydawniczym.

Spotkanie zakończyła wspólna Eucharystia pod przewodnictwem abpa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego.

Dowiedz się więcej o spotkaniu w serwisie Archidiecezji łódzkiej >>>

Zobacz ZDJĘCIA >>>