45. Rocznica odrodzenia Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce

Strona główna Aktualności 45. Rocznica odrodzenia Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce
45. Rocznica odrodzenia Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce

Dzień 22 lutego jest dla Polskich Paulistów szczególny z tej racji, że określa moment odrodzenia Towarzystwa Świętego Pawła na ziemiach polskich, po około jedenastoletniej przerwie od śmierci ks. Alojzego Łabędzia (pierwszego polskiego Paulisty), który nie doczekał się następców. W tym roku pragniemy dziękować Boga za to, że już od czterdziestu pięciu lat pozwala nam prowadzić misję ewangelizacyjną w duchu naszego Założyciela bł. Jakuba Alberionego. Wspominamy z szacunkiem i wdzięcznością ks. Innocenzo Dante, którego wkład w odrodzenie Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce był niezwykle istotny.

Chcemy pamiętać o wszystkich, których co prawda nie wymieniamy z imienia i nazwiska: duchownych, osoby konsekrowane, świeckich, którzy oddali jakąś część swojego życia, zaangażowania, także środków materialnych, aby nasza fundacja mogła się odrodzić i rozwijać. Niech Dobry Bóg wszystkich tych ludzi napełni swoimi łaskami i darami, a zmarłym udzieli pełni szczęścia wiecznego!

Dziękujemy Bogu, za wszystkie dzieła apostolskie, które dotąd zrealizowaliśmy i które ciągle powstają. Szczególne podziękowania kierujemy wobec naszych świeckich współpracowników, którzy niemal od początku nam towarzyszą i cały czas wnoszą wielki, twórczy wkład w to, co na co dzień robimy dla głoszenia Ewangelii.

Jako jeden z Instytutów Rodziny Świętego Pawła wyrażamy naszą wielką wdzięczność naszym Siostrom i Braciom, z którymi łączy nas wspólny charyzmat, ale także bliskie więzy duchowe i przyjacielskie.

Ufamy, że przed nami wszystkimi jest przyszłość pełna wyzwań i zadań, które Bóg chce, abyśmy spełnili. Nawet jeśli obecne czasy nie należą do łatwych i nasycone są także niepewnością i rożnego rodzaju niepokojami, starajmy się całą czasz nadzieję i ufność pokładać w Bogu, do którego należą czas i wieczność.

Z wdzięcznością!

Pauliści