#walczyMYdlaPana

Strona główna Aktualności #walczyMYdlaPana
#walczyMYdlaPana

Serdecznie zapraszaMY Cię do wielkopostnej akcji #walczyMYdlaPana. Niech Wielki Post stanie się czasem walki o to co dobre i święte by podążać drogą świętości. Codziennie przez 40 dni, wspólnie podejmiemy wyzwanie, oddając się refleksji, modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego sprawiMY, że będzieMY bardziej przygotowani do duchowego przeżycia Zmartwychwstania Pańskiego. WygrajMY tę walkę wspólnie!
#walczyMYdlaPana


Plan walki:

ND Słowo Boże na niedzielę
WzmocnijMY relację z Jezusem i sprawMY, by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha. Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddajMY się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom znajdźMY odniesienie do naszego życia i toczonej w nim walki duchowej.
Zapraszamy na: TikTok, Facebook, YouTube, Spotify


PN Rozkręcamy się z psalmami
PoznajMY terapeutyczną siłę psalmów, które pomogą w rozpalaniu naszej wiary. Z „365 dni w rytmie psalmów” pod duchową opieką s. Anny Marii Pudełko AP oraz brata Piotra Kwiatka OFM Cap będziemy czerpać z ich osobistych przeżyć i duchowej przemiany ludzi, z którymi mieli okazję się spotkać. Razem poczujMY terapeutyczną siłę psalmów. „Księga Psalmów z notatnikiem i skrutacją” to niezwykle pomocny przewodnik po Słowie Bożym. Taki początek tygodnia da nam powera do duchowej walki.
Zapraszamy na: Instagram, Facebook


WT Duchowy czyściec
PrzypomnijMY, że nasze życie jest polem walki. Z jednej strony jest Bóg, który nas kocha i chce nas zbawić, z drugiej – nieprzyjaciel, który zazdrosny o tę miłość dąży do tego, by nas doprowadzić do zniechęcenia i porzucenia walki o bliską relację z Bogiem. Podążając drogą niepewną, czasem trudną – szukajMY odpowiedzi na nurtujące nas pytania, stawiając za przewodnika duchowego św. Franciszka Salezego.
Zapraszamy na: TikTok


ŚR Rekolekcje dla dorosłych
Niezwykle głębokie, wartościowe, które chce się nie tyle przeżyć, co przemodlić – rozważyć. RozbudźMY wspólnie pragnienie doświadczenia Boga poprzez osobiste zaangażowanie by wkroczyć na drogę świętości. RozważMY sakrament niesamowitej obecności Boga pośród naszych rozlicznych spraw, którym jest Eucharystia. NauczMY się wdzięczności za dar wiary.
Zapraszamy na: YouTube, Facebook, Spotify


CZ Rekolekcje dla dzieci
PrzygotujMY się z dziećmi do Wielkanocy. Aby w pełni mogły przeżyć i zrozumieć tajemnice Zmartwychwstania Pańskiego sięgnijMY po przygotowane przez nas rekolekcje dla dzieci. Znany i lubiany twórca książek dla dzieci, brat Tadeusz Ruciński FSC w wyjątkowy sposób przybliży Mękę Pańską. Dzięki niej dzieci mają szansę zrozumieć i wyobrazić sobie ostatnie chwile z życia Pana Jezusa.
Zapraszamy na: YouTube, Facebook


PT Droga krzyżowa
PragnieMY zgłębić tajemnicę miłości Boga do ludzi, objawioną w zbawczej męce Jezusa Chrystusa. OdkryjMY ją z siostrą Leonią Nastał. To bogactwo treści dotyczących męki Pana Jezusa.
Zapraszamy na: YouTube, Facebook


SB Porządki z różańcem
Różaniec jest potężną i skuteczną bronią przeciwko Złu. PosprzątajMY nasze serca, powierzMY Jezusowi i Maryi swoje sprawy w modlitwie różańcowej.
Zapraszamy na: TikTok


WygrajMY tę walkę dla Pana!
#WielkiPost #walczyMYdlaPana