Rocznica beatyfikacji ks. Alberionego

Strona główna Aktualności Rocznica beatyfikacji ks. Alberionego
Rocznica beatyfikacji ks. Alberionego

Równo 20 lat temu, 27 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II publicznie ogłosił księdza Jakuba Alberione błogosławionym. Dokonało się to podczas uroczystej Mszy św., w której uczestniczyło ponad 300 tys. pielgrzymów z całego świata. Liczba zgromadzonych była imponująca, bowiem w tym samym dniu, oprócz ks. Alberione, było beatyfikowanych także innych 5 osób z Włoch.


Wśród licznie przybyłych przedstawicieli Rodziny Świętego Pawła z całego świata była obecna również przeszło 300. osobowa grupa pielgrzymów z Polski, złożona z członków Towarzystwa Świętego Pawła, Córek Świętego Pawła, Uczennic Boskiego Mistrza, Sióstr Królowej Apostołów, osób z instytutów agregowanych oraz współpracowników, rodzin i sympatyków. Samą uroczystość poprzedziło trzydniowe przygotowanie modlitewne w paulińskim sanktuarium Królowej Apostołów.


W czasie Mszy św. na placu św. Piotra w Niedzielę Bożego Miłosierdzia Ojciec Święty powiedział, że ks. Jakub Alberione wytyczył dla Kościoła XX i XXI wieku nowy szlak: głoszenie Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia przy pomocy najnowszych środków komunikowania. Nowy Błogosławiony przekazał wszystkim ludziom nie tylko wzór chrześcijańskiego życia, ale również 10 instytutów, tworzących organiczną całość, zwaną Rodziną Świętego Pawła.

W poniedziałek, 28 kwietnia, w czasie audiencji papież Jan Paweł II życzył wszystkim przybyłym pielgrzymom, aby byli zawsze wierni nauczaniu i przykładowi bł. Jakuba Alberione. Wieczorem tego samego dnia w bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji, której przewodniczył kard. Martins, prefekt Kongregacji ds. Świętych. We Mszy św. wzięło udział przeszło 3 tys. pielgrzymów paulińskich z całego świata.

Wraz z całą Rodziną Świętego Pawła pragniemy dziękować Bogu za dar beatyfikacji naszego Założyciela. Prosimy wszystkich odwiedzających nasze strony, aby łączyli się z nami w modlitwie, by to wielkie wydarzenie było źródłem łask nie tylko dla instytutów Rodziny Świętego Pawła, ale również dla całego Kościoła i aby urzeczywistniło się w pełni życzenie Ojca Świętego: "Niech ks. Alberione pomaga z nieba swojej Rodzinie, by była - tak jak tego pragnął - świętym Pawłem żyjącym dzisiaj".

Czytaj więcej >>