Wieczyste śluby zakonne kleryka paulisty

Strona główna Aktualności Wieczyste śluby zakonne kleryka paulisty
Wieczyste śluby zakonne kleryka paulisty

8 września 2006 roku kleryk Marcin Romanowski złożył śluby wieczyste w zgromadzeniu zakonnym Towarzystwa Świętego Pawła.

W liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w kaplicy Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Częstochowie kleryk Marcin na całe życie ślubował Bogu zachowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, żyjąc we wspólnocie Towarzystwa Świętego Pawła. Dokonało się to podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył przełożony prowincjalny paulistów, ks. Roman Mleczko. Główny celebrans w swojej homilii podkreślił wartość ciszy w życiu duchowym każdego człowieka, na wzór Maryi. Wyrazem tej ciszy całej osoby wobec Boga są właśnie składane śluby zakonne: czystość - to wyciszenie zmysłów, ubóstwo - to wyciszenie naturalnej chęci posiadania dóbr materialnych, posłuszeństwo - to wyciszenie własnego ja.

Po wezwaniu wstawiennictwa świętych, kleryk Marcin ślubował Bogu swoje całkowite i wieczne oddanie, trzymając jedną rękę na sercu, a drugą na księdze Pisma Świętego leżącą na ołtarzu.

W uroczystości uczestniczyli niemal wszyscy pauliści polscy, liczne grono członków najbliższej rodziny oraz przyjaciół, a także przedstawicieli wielu instytutów, świeckich i zakonnych, Rodziny Świętego Pawła.

W przeddzień tej uroczystości, 7 września, w czasie wspólnotowej modlitwy wieczornej w kaplicy paulistów w Częstochowie, dwóch postulantów wstąpiło do nowicjatu Towarzystwa Świętego Pawła. Natomiast 8 września rano, w czasie wspólnotowej modlitwy porannej również w kaplicy paulistów w Częstochowie, czterech kleryków paulińskich odnowiło swoje śluby zakonne na jeden rok.


Marcin Romanowski urodził się 7 lutego 1978 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzieciństwo spędził w Zalasowej koło Tarnowa. W 1997 roku, po ukończeniu edukacji w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, wstąpił do Towarzystwa Świętego Pawła. Rozpoczynając postulat, równocześnie rozpoczął studia teologiczne na KUL. W roku 1999 wyjechał do Rzymu na nowicjat. W 2000 roku, po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, wrócił do Polski, aby kontynuować studia teologiczne, które ukończył w 2004 roku. W latach 2002-2004 odbył podyplomowe studia dziennikarskie w Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na Wydziale Socjologii KUL. Latem 2004 roku rozpoczął pracę w redakcji biblijnej Edycji Świętego Pawła, która zajmuje się opracowaniem nowego tłumaczenia Pisma Świętego na język polski.


Prosimy o modlitwę w intencji naszego współbrata, aby za wstawiennictwem Królowej Apostołów i św. Pawła Apostoła okazał się wierny w złożonych ślubach podążania za Boskim Mistrzem aż do końca swoich dni, podejmując w przyszłości zadanie posługiwania wszystkim ludziom jako kapłan paulista.