Nowy Przełożony Regionalny

Strona główna Aktualności Nowy Przełożony Regionalny
Nowy Przełożony Regionalny

 

Dnia 23 listopada 2011 r. decyzją Przełożonego Generalnego ks. Silvio Sassi, Przełożonym Regionalnym w Polsce, na lata 2012 - 2014, został mianowany ks. Bogusław Zeman.

Dziękując Bogu, za dar nowego Przełożonego Regionalnego pamiętajmy o szczerej modlitwie w intencji ks. Bogusława, aby ta jego nowa posługa, przynosiła w naszym Zgromadzeniu błogosławione owoce.

 

 

Ksiądz Bogusław Zeman urodził się 23 lutego 1968 r. w Bielsku-Białej. Do zgromadzenia wstąpił 29 sierpnia 1994 r. w Masłońskim. Tam też 8 września 1995 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył 8 września 1999 r. w Częstochowie. W uroczystość św. Pawła Apostoła, 30 czerwca 2000 r., w Warszawie został wyświęcony na kapłana.

 

W latach 1998-2008 był członkiem redakcji nowego tłumaczenia Pisma Świętego na język polski. Ksiądz Bogusław jest również autorem wielu książek (szczególnie skierowanych do dzieci), z których niektóre zostały przetłumaczone na języki obce. Jest autorem tekstów i muzyki wielu piosenek wydawanych na kasetach i płytach. W 2008 r. został mianowany mistrzem juniorystów oraz oddelegowany do działalności powołaniowej. Od 30 stycznia 2009 r. pełnił funkcję wikariusza Regionu Polskiego Towarzystwa Świętego Pawła. Jest także pomysłodawcą i jednym z twórców wideokomentarzy do niedzielnych Ewangelii pt. "Kromka Słowa Bożego" zamieszczanych od 2009 r. w Internecie. W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie komunikacji społecznej i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.