NOWE PRZESŁANIE DLA RODZINY ŚWIĘTEGO PAWŁA

Strona główna Aktualności NOWE PRZESŁANIE DLA RODZINY ŚWIĘTEGO PAWŁA
NOWE PRZESŁANIE DLA RODZINY ŚWIĘTEGO PAWŁA

 

W dniach 7-13 stycznia 2013 roku w Rzymie, w Domu Generalnym Sióstr Świętego Pawła, odbyło się XXXI Spotkanie Zarządów Generalnych zgromadzeń należących do Rodziny Świętego Pawła. Spotkaniu przyświecało hasło „Rodzina Świętego Pawła listem św. Pawła do współczesnego człowieka”.

 

Na jego zakończenie członkowie zarządów generalnych wystosowali do Rodziny Świętego Pawła przesłanie, które prezentujemy poniżej.


 

 


 

PRZESŁANIE KOŃCOWE

XXXI SPOTKANIA ZARZĄDÓW GENERALNYCH

RODZINY ŚWIĘTEGO PAWŁA

„Rodzina Świętego Pawła listem św. Pawła do współczesnego człowieka”

Rzym, Dom św. Pawła, Via San Giovanni Eudes 25

7-10 stycznia 2013

 

Najdrożsi Siostry i Bracia,


 

na zakończenie XXXI dorocznego Spotkania zarządów generalnych Rodziny Świętego Pawła czujemy, że wznosi się z naszych serc śpiew błogosławieństwa za to, czego doświadczyliśmy w tych dniach. Po raz kolejny zaznaliśmy świeżości, łaski, piękna bycia Rodziną Świętego Pawła, wezwaną, aby przeżywać dzisiaj miłosierną miłość Jezusa, Mistrza i Dobrego Pasterza, dla ludzkości naszych czasów. Trwaliśmy na słuchaniu, refleksji i dzieleniu się, spoglądając z nadzieją w przyszłość.

 

 

To wspólne spotkanie stało się także okazją, aby serdecznie przywitać nowy zarząd generalny sióstr Apostolinek.

 

 

Na drodze ku setnej rocznicy fundacji Rodziny Świętego Pawła nasze spotkanie odbyło się pod hasłem trzeciego roku przygotowań: „Iść naprzód”, aby jako Rodzina stać się prorocką obecnością w świecie komunikowania. Przeżywaliśmy te dni, dopuszczając do siebie wymowę znaków i wyzwań, jakie dzisiaj świat stawia przed nami.

 

 

Pierwszy dzień spotkania został oświecony relacją ojca Gianbattisty Zanchiego, Przełożonego generalnego PIME, który rozwinął temat: Nowa ewangelizacja na trzecie tysiąclecie: perspektywy, możliwości i wyzwania. Prelegent podzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem bezpośredniego zaangażowania w pracy misyjnej i postawił nam prowokacyjne pytanie poety Tomasza S. Eliota: „Czy to ludzie opuścili Kościół, czy też Kościół opuścił ludzi?”.


 

Podkreślił, że nowa ewangelizacja „jest realizowana przez świętych, to znaczy przez osoby przemienione przez spotkanie z Jezusem Chrystusem, które żyją w Kościele, rozumianym nie jako firma, zbiurokratyzowana organizacja, lecz jako braterstwo zmierzające do komunikowania otrzymanego bogactwa, to znaczy samej obecności Pana umarłego i zmartwychwstałego”. Powtarzał nam często, przypominając, że misja nie może być zredukowana do rzeczy do zrobienia. „Dziś misja polega bardziej na byciu niż robieniu i wzywa nas, abyśmy byli liderami kultury bycia i daru”. Ponownie odczuliśmy konieczność, żeby pozwolić się ewangelizować, zanim sami zaczniemy ewangelizować; odczuliśmy również potrzebę dawania świadectwa życia pełnego i w pełni ludzkiego, życia zrodzonego z wiary i ukierunkowanego na uzasadnianie tej nadziei, które jest w nas (1 P 3, 15). W tym kontekście, świat komunikacji, a przede wszystkim sieć, jest dla nas uprzywilejowanym środowiskiem dawania świadectwa, a dla użytkowników stron internetowych
– okazją do spotkania z chrześcijańską wspólnotą.


 

S. Maria Antonietta Bruscato, Przełożona generalna Sióstr Świętego Pawła, podzieliła się własnym doświadczeniem audytorki Synodu Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej, który odbył się na Watykanie w dniach 7-28 października 2012 roku. Pośród wielu rzeczy, zwróciła uwagę na niektóre aspekty Propozycji końcowych i na końcowe Przesłanie Synodu. Podkreśliła szczególną zgodność między wskazaniami Synodu a charyzmatem Rodziny Świętego Pawła, przede wszystkim: centralne miejsce Chrystusa, Słowa Bożego, wezwanie do nawrócenia, przymierze jako wyraz wiary i zaufania Panu.

 

 

Wraz z Kościołem także my odczuliśmy wezwanie do przemyślenia nowych form ewangelizacji, przyjmując w sposób zdecydowany język cyfrowy w naszej praktyce duszpasterskiej, liturgicznej i apostolskiej.

 

 

W kolejnym dniu wysłuchaliśmy przedstawicieli naszych Zgromadzeń, którzy przy okrągłym stole, rozwinęli temat: „Jak ewangelizowaliśmy i jak ewangelizujemy dziś”. Wychodząc od panoramicznego spojrzenia na historię, prelegenci ukazali style, treści, kryteria, które były rozwijane przez lata, podkreślając przy tym metody komunikacyjne wynikające z różnorodności i zbieżności charyzmatów.


 

 Innym doświadczeniem, nie mniej ważnym, była praca w grupach, podczas której staraliśmy się wspólnie określić nowe drogi, na których moglibyśmy dotrzeć dzisiaj do adresatów naszej misji. Na zakończenie, na wspólnym zgromadzeniu, uczynilismy znaczący krok naprzód w naszej wspólnotowej świadomości Rodziny Świętego Pawła: komunikowanie przynależy do misji każdego Instytutu. W pełnej zgodzie, zdecydowaliśmy, że będziemy bardziej obecni ewangelizacyjnie w internecie, żyjąc w kontekście świata cyfrowego.

 

 

Centralna Komisja Stulecia Fundacji Rodziny Świętego Pawła zaznajomiła nas ze stanem przygotowań do tego ważnego wydarzenia. Spośród zaprogramowanych i wspólnych inicjatyw przypominamy niektóre: pielgrzymka do miejsc związanych z założeniem Rodziny Świętego Pawła, sympozjum na temat bł. Jakuba Alberionego, konkurs artystyczny dla młodzieży w formacji. Nasze okręgi mogą mieć na uwadze wszelkie wskazania, które w tym temacie są wysyłane przez Komisję Centralną.


 

Ponadto każde ze Zgromadzeń poinformowało o tym, co zostało zrealizowane czy też jest w fazie realizacji w każdym z nich. Spośród wielu inicjatyw formacyjnych i apostolskich tego roku powierzamy modlitwom wszystkich Interkapitułę SSP (14-28 lutego), Kapitułę Generalną FSP (15 sierpnia – 15 września) i 75-tą rocznicę fundacji Sióstr Pasterzanek (7 października).


 

 

W Roku Wiary czujemy obecność Pana pośród nas, który nas zaprasza do tego, byśmy żyli naszym prorockim powołaniem we współczesnym świecie, przyjmując z odwagą wyzwania nowej ewangelizacji, poprzez styl życia komunikatywnego, które staje się głoszeniem.


 

 

 

Z braterskim pozdrowieniem

 

Uczestnicy i uczestniczki XXXI Spotkania Zarządów Generalnych Rodziny Świętego Pawła