XXX Niedziela Zwykła, rok A

XXX Niedziela Zwykła, rok A

Strona główna Rozmaitości Kromka POSZCZEGÓLNE NIEDZIELE XXX Niedziela Zwykła, rok A

Kromka Słowa Bożego

 

XXX Niedziela Zwykła

 

Mt 22,34-40

 

(rok liturgiczny: A)ROK

2014ROK

2011
powrót >