WAKACJE Z KROMKĄ – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Strona główna Aktualności WAKACJE Z KROMKĄ – Chleb żywy, który zstąpił z nieba
WAKACJE Z KROMKĄ – Chleb żywy, który zstąpił z nieba


Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?” Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,41-51).


Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Jezus Jest bramą życia wiecznego. W jakim sensie staje się on dla nas pokarmem – w tym właśnie, że przeprowadza nas ze śmierci do życia. Tylko czy ja tego doświadczam w realiach codzienności…
Jakże czasami jesteśmy wewnętrznie skomplikowani. Jakże potrafimy przeinaczać rzeczywistość, okłamywać samych siebie i innych. Jest jednak Ktoś kto potrafi odkłamać i wyjaśnić nam samym nas samych – to Bóg bliski nas – Jezus Chrystus.ck