XXXIII Spotkanie Zarządów Generalnych

Strona główna Aktualności XXXIII Spotkanie Zarządów Generalnych
XXXIII Spotkanie Zarządów Generalnych

W dniach 7 - 10 stycznia br. w Domu Boskiego Mistrza w Ariccia odbyło się spotkanie Przełożonych Generalnych zgromadzeń zakonnych tworzących Rodziny Świętego Pawła.

 

Tematem przewodnim spotkania było hasło: Evangelii Gaudium wyzwaniem dla Rodziny Świętego Pawła. W pierwszym dniu dyskutowano nad tym, jak czytać Evangelii Gaudium, aby skutecznie wyjść naprzeciw oczekiwaniom, jakie w tym dokumencie wyraził papież Franciszek. W drugim dniu, siostry i bracia zastanawiali się i dyskutowali nad tym, jak wprowadzać w życie rodzinne wskazówki Ojca Świętego, aby nasze relacje w zgromadzeniach i pomiędzy zgromadzeniami były relacjami prawdziwie ewangelicznymi. Spotkanie było także okazją do świętowania setnej rocznicy powołania do istnienia Współpracowników Rodziny Świętego Pawła. Dyskutowano również nad temat naszej obecności w przestrzeni wirtualnej w postaci stron internetowych m.in.  www.alberione.org, jak również stron dedykowanych poszczególnym zgromadzeniom.

 ck

 

 

Rzym, 10 stycznia 2016

 

 

Komunikat końcowy

 

XXXIII spotkania zarządów generalnych Rodziny Świętego Pawła

Evangelii Gaudium wyzwaniem dla Rodziny Świętego Pawła

 

 

 

Życie braterskie

 

Ariccia (Rzym), Dom Boskiego Mistrza, 7-10 stycznia 2016

 

Umiłowane siostry i umiłowani bracia,

z radością kierujemy się do was po spotkaniu zarządów generalnych Rodziny Świętego Pawła, które jest cennym dorocznym wydarzeniem, będącym okazją do podjęcia – w pokorze wobec prawdy i w poszukiwaniu dobra, które nas jednoczy – wspólnej refleksji i dyskusji nad kwestiami związanymi z misją tego cudownego organizmu, którego jesteśmy żywymi członkami. Rozpoczęliśmy to w „duchu rodzinnym” od zachęty ks. Valdira José De Castro, przełożonego generalnego Towarzystwa Świętego Pawła, wspominając w cichej modlitwie ks. Silvia Sassiego.

 

Ksiądz Valdir przypomniał długą drogę wspólnej pracy zarządów Rodziny Świętego Pawła, zatrzymując się zwłaszcza nad trzema latami przygotowań celebracji stulecia założenia Towarzystwa Świętego Pawła i Rodziny Świętego Pawła (2011-2013) i nad zamiarem poświęcenia trzylecia 2014-2016 komunikowaniu w epoce cyfrowej, który został zawieszony w 2015 roku ze względu na przedwczesną śmierć ks. Silvia i celebrację kapituły generalnej przez braci paulistów.

 

Publikacja adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium (listopad 2014), której celem jest całościowa odnowa Kościoła, zachęciła nas do zmiany kursu: chcemy dać się ogarnąć gorącym zachętom programowego dokumentu papieża Franciszka, abyśmy nie ryzykowali, że „będziemy stali bezczynnie patrząc z naszego okna”, lecz kroczyli w świetle Ewangelii w łączności ze wszystkimi organizmami Kościoła.

 

Ale w jaki sposób powinniśmy czytać Evangelii gaudium i jej zachęty? Kilka użytecznych wskazań zostało nam przekazanych przez o. Lorenza Prezziego, sercanina, dyrektora czasopisma Testimoni. Według niego, dzisiaj nie należy mówić o kryzysie życia konsekrowanego, ale o trudzie świadczenia wiary. Dotyczy to wszystkich ochrzczonych. Papież zachęca konsekrowanych do podjęcia głównej roli w procesie odnowy Kościoła i w ewangelizacji. Śmiała odpowiedź na dzisiejsze wyzwania wymaga jednak, aby w centrum naszego życia i misji coraz wyraźniej znajdowało się Słowo i braterska wspólnota, które są niezbędnym warunkiem głoszenia Ewangelii.

 

O życiu braterskim według Evangelii gaudium mówiła z pasją i jasnością prof. Michelina Tenace, z Centro Aletti. Papież Franciszek nalega, aby konsekrowani odkryli na nowo mistykę życia wspólnego. Według Tenace, jest to możliwe tylko dzięki mistyce ponownego narodzenia z wysoka, ponieważ konsekrowani muszą „pozwolić dostrzec” Ojca, ukazać wspólnotę charakteryzującą Trójcę Świętą: «Ich misją jest nie tyle czynienie dobra, co raczej stanie się doskonałymi jak Ojciec, w miłosierdziu i w miłości. Doskonali we wspólnocie. Tylko jako synowie i bracia objawiamy prawdziwą naturę Boga w Trójcy jedynego».

 

Te zachęty, które zastały do nas skierowane, pomogły nam określić parę wyzwań, które Evangelii gaudium stawia przed życiem poszczególnych Instytutów i całej Rodziny Świętego Pawła. Są one wszystkie w jakiś sposób związane z „widocznym” świadectwem wiary i wspólnoty, z misją, która jest kreatywnym wyrazem obfitości Ducha, ze zmianą mentalności, z odwagą porzucenia starych schematów…

 

Dyskusja w grupach wprowadziła nas skutecznie w nabożeństwo pokutne, które przeżyliśmy w piątek wieczorem, 8 stycznia. Podczas niego sformułowaliśmy wspólnie modlitwy o przebaczenie, wzywając miłosierdzia Pana za to, co wciąż jeszcze utrudnia drogę Rodziny i hamuje jej misję.

 

Spokój i braterstwo, które cechowało pierwsze dni naszego spotkania, zintensyfikowało się jeszcze, kiedy przekazywaliśmy sobie wzajemnie informacje o inicjatywach realizowanych i planowanych przez poszczególne zgromadzenia. „Nawigowaliśmy” przez świat Rodziny Świętego Pawła napełniając się entuzjazmem wobec działań i nowych projektów oraz dzieląc się trudnościami i nadziejami.

 

W czasie wspólnie spędzonych dni mieliśmy też możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Kursu charyzmatycznego Rodziny Świętego Pawła, sytuacji procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych naszych „świętych”, odnowienia strony www.alberione.org i stron poszczególnych zgromadzeń. Szczególna uwaga poświęcona została stuleciu Współpracowników paulińskich (30 czerwca 2017 – 30 czerwca 2018), ze względu na które powołana zostanie komisja, która przekaże zarządom generalnym propozycje do zrealizowania na poziomie międzynarodowym, oraz Statutowi i Dyrektoriom Współpracowników paulińskich, których obowiązywanie na czas próbny zostało przedłużone przez przełożonych generalnych na następne trzylecie (do 25 stycznia 2018 roku).

 

Ważnym przeżyciem i dopełnieniem spotkania w Ariccia był poranny wyjazd do Rzymu w niedzielę 10 stycznia. Przeszliśmy przez drzwi święte w bazylice św. Pawła i modliliśmy się przy grobie Apostoła, któremu przedstawiliśmy każdego brata i siostrę Rodziny Świętego Pawła we wszystkich częściach świata, inicjatywy apostolskie, trudy, oczekiwania. Po celebracji eucharystycznej, której przewodniczył ks. Valdir w dolnej krypcie sanktuarium Królowej Apostołów, zakończyliśmy nasze spotkanie obiadem, który spożyliśmy w domu generalnym Sióstr Świętego Pawła, przygotowujących się do zakończenia stulecia ich założenia (5 lutego 2016 roku).

 

Umiłowani, umiłowane, w czasie tego doświadczenia braterstwa i wspólnoty, które przeżyliśmy w tych dniach, odczuwaliśmy obecność każdej wspólnoty, każdej osoby powierzonej naszej trosce, każdego wyrazu naszej różnorodnej misji. Żegnamy się ze sobą i z wami życzeniem i modlitwą, abyśmy w tym roku jubileuszowym mogli żyć głębokim doświadczeniem miłosierdzia otrzymanego i ofiarowanego.

 

Z uczuciem, w Chrystusie Mistrzu i Pasterzu.

 

 Uczestnicy XXXIII spotkania

 

zarządów generalnych Rodziny Świętego Pawła