Otwarcie zakonnej kaplicy paulistów we Lwowie

Strona główna Aktualności Otwarcie zakonnej kaplicy paulistów we Lwowie
Otwarcie zakonnej kaplicy paulistów we Lwowie


Chociaż wciąż jeszcze trwają prace remontowo-adaptacyjne budynku domu zakonnego paulistów we Lwowie, to w piątek 22 kwietnia 2016 r. ks. Mariusz Krawiec, przełożony miejscowej wspólnoty, odprawił w dopiero co otwartej kaplicy Msze Świętą, podczas której, po raz pierwszy pozostawiono w tabernakulum Najświętszy Sakrament. Tym samym kaplica stała się centralnym miejscem życia wspólnoty zakonnej i miejscem skąd pauliści i współpracujący z nimi świeccy mogą czerpać światło i siłę do wypełniania misji, związanej z ewangelizacją poprzez środki społecznego przekazu.


Dom zakonny paulistów mieści się we Lwowie przy ul. Kutowej 5, w bliskim sąsiedztwie Cmentarza Łyczakowskiego. Na jego potrzeby zastał zaadoptowany blisko stuletni budynek mieszkalno-przemysłowy, w którym w czasach przedwojennych i w okresie Związku Radzieckiego mieściła się piekarnia. Prace remontowe, które wciąż jeszcze trwają rozpoczęły się w grudniu 2014 r., a zakonnicy mogli się wprowadzić do niego 5 marca br. Obecnie lwowska wspólnota paulistów liczy dwóch członków: kapłana i brata zakonnego. Główną misją tego domu będzie apostolstwo wydawnicze oraz praca formacyjna z kandydatami do zgromadzenia i świeckimi współpracownikami.

zdjęcia>


mk