Pauliści we Lwowie otrzymali relikwie bł. Władysława Bukowińskiego

Strona główna Aktualności Pauliści we Lwowie otrzymali relikwie bł. Władysława Bukowińskiego
Pauliści we Lwowie otrzymali relikwie bł. Władysława Bukowińskiego

Kaplica domu zakonnego paulistów we Lwowie otrzymała w niedzielę 11 marca 2018 r. relikwie bł. Władysława Bukowińskiego, znanego przede wszystkim jako „Apostoł  Kazachstanu”. 

Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie, na terenie obecnej Ukrainy.  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. w Krakowie. Do wybuchu II wojny światowej pracował w Łucku na Wołyniu, gdzie był m.in. proboszczem miejscowej katedry. W 1940 r. został uwięziony przez NKWD, cudem uniknął śmierci w likwidowanym przez Sowietów łuckim więzieniu, tuż po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Czelabińsku i Dżezkazganie. Tam, po wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów w wierze, udzielał sakramentów i prowadził rekolekcje w różnych językach. Napisał i potajemnie wykładał w łagrze historię Polski. W roku 1954 został zesłany do Kazachstanu, do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy stróża. Praca ta umożliwiała mu dalszą tajną pracę duszpasterską wśród zesłańców. Chrzcił, spowiadał i błogosławił małżeństwa zesłanych tam Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości. Dobrowolnie przyjął obywatelstwo Związku Radzieckiego, aby mógł pozostać wśród powierzonych swej opiece wiernych. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do końca prowadząc pracę duszpasterską. Jego grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie. Został wyniesiony na ołtarze 11 września 2016 r. w Karagandzie. 

Lwowscy pauliści mają nadzieję, że wstawiennictwo ks. Bukowińskiego, urodzonego i pracującego przez wiele lat na Ukrainie, a przy tym znaczącego pisarza, przyczyni się do umocnienia  ich obecności na Ukrainie i będzie inspirować ich  działalność wydawniczą, jaką prowadzą w tym kraju. 

(mk)