50 rocznica uhonorowania ks. Jakuba Alberionego medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”

Strona główna Aktualności 50 rocznica uhonorowania ks. Jakuba Alberionego medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”
50 rocznica uhonorowania ks. Jakuba Alberionego medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”

„Oto on: pokorny, milczący, niestrudzony, zawsze czujny, pogrążony w swoich myślach, podążający od modlitwy do czynu... zawsze skupiony na analizie «znaków czasu»... nasz ksiądz Alberione dał Kościołowi nowe środki wyrazu...”. Tymi słowami papież Paweł VI wyraził podziw, uznanie i wdzięczność dla Założyciela Rodziny Świętego Pawła. Wygłosił je 28 czerwca 1969 r., podczas audiencji dla uczestników Kapituły Specjalnej Towarzystwa Świętego Pawła i dla całej Rodziny Świętego Pawła – wspólnoty instytutów powołanych do życia przez bł. ks. Jakuba Alberionego. Podczas tego spotkania Ojciec Święty uhonorował naszego Założyciela krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Film „Historyczna chwila. Audiencja z papieżem Pawłem VI we wspomnieniach świadków – 28 czerwca 1969” jest zbiorem świadectw uczestników tego doniosłego wydarzenia. Pauliści: ks. Teófilo Pérez i br. Luigi Bofelli oraz siostra Maddalena Verani – apostolinka mówią o okolicznościach udziału w audiencji i o przebiegu spotkania z Ojcem Świętym.

50 lat temu nasza Rodzina Zakonna przeżyła prawdziwie historyczną chwilę, którą można było odczytać jako znak Bożego błogosławieństwa dla świętego uporu i proroczego ducha bł. ks. Jakuba Alberionego.

Przez poprzednie pół wieku nasz Założyciel musiał zmagać się z wieloma przeciwnościami, które wynikały z niezrozumienia jego idei, wspólnoty zakonników i zakonnic, kapłanów i osób świeckich ewangelizujących tylko i wyłącznie przez media. Papież Paweł VI, odczytując znaki czasu, w imieniu Kościoła wyraził podziw i pełną aprobatę dla nowego dzieła.

Medal (krzyż) „Pro Ecclesia et Pontifice” (Dla Kościoła i Papieża), który otrzymał nasz Założyciel, jest jednym z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej. Może go otrzymać także osoba świecka. Został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 r. dla upamiętnienia 50-lecia jego kapłaństwa.

Przyznawany jest na wniosek biskupa diecezjalnego przez papieża w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła. Krzyż, obok odznaczenia honorowego „Benemerenti”, jest szósty rangą co do starszeństwa odznaczeń watykańskich.