Niedziela Słowa Bożego z Rodziną Świętego Pawła

Strona główna Aktualności Niedziela Słowa Bożego z Rodziną Świętego Pawła
Niedziela Słowa Bożego z Rodziną Świętego Pawła
24 stycznia obchodziliśmy w całym Kościele po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego. We wszystkich wspólnotach zakonnych Rodziny Świętego Pawła celebrowana była specjalna modlitwa biblijna, udostępniana także w mediach społecznościowych. Ponadto księża pauliści brali udział w parafialnych celebracjach Niedzieli Słowa Bożego (m.in. parafie Boguchwała i Kościelec), nie tylko głosząc Słowo Boże w homiliach, ale także rozprowadzając Ewangelie.

Dla nas, Paulistów i wszystkich instytutów Rodziny Świętego Pawła przeżywających Rok Biblijny 2020-2021, była to szczególna okazja do dziękczynienia. Było to dziękczynienie za Słowo Boże, dane nam na kartach Pisma Świętego, które czytamy w czasie Liturgii w kościele, a także w domach, podczas modlitwy indywidualnej, wspólnotowej i rodzinnej.

Niedzielę Słowa Bożego ustanowił papież Franciszek ponad rok temu, ogłaszając List apostolski pod znamiennym tytułem: „Otworzył im oczy”. Ojciec Święty nawiązuje w nim do Zmartwychwstałego Jezusa, który najpierw wyjaśniał Pisma uczniom idącym do Emaus, a następnie otworzył im oczy, aby mogli Go rozpoznać. Dokonało się kluczowe dla całego ich – i naszego – życia oświecenie: stali się niezłomnymi świadkami Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego!

Oto nadane transmisje, które można odtworzyć:

sobota, 23.01

celebracja Słowa Bożego we wspólnocie Sióstr Świętego Pawła w Warszawie (na podstawie Ewangelii niedzielnej, Mk 1, 14-20): facebook.com/paulisci

niedziela, 24.01

niedzielna liturgia Słowa we wspólnocie Sióstr Uczennic i Księży Paulistów w Częstochowie: facebook.com/paulisci

celebracja Słowa Bożego we wspólnocie Sióstr Apostolinek w Skierniewicach (powołanie Świętego Pawła Apostoła, Dz 22, 3-21): facebook.com/paulisci

na zakończenie Niedzieli Słowa Bożego transmisja na żywo Nieszporów z kaplicy Sióstr Uczennic w Warszawie: facebook.com/uczennicejezusa

Zapraszamy do galerii zdjęć>>