MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – nowość EDYCJI ŚWIĘTEGO PAWŁA

Strona główna Aktualności MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – nowość EDYCJI ŚWIĘTEGO PAWŁA
MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – nowość EDYCJI ŚWIĘTEGO PAWŁA

Autor opracowania, ks. Sławomir Sznurkowski SSP, poprzez przygotowaną przez siebie pozycję pt. Modlitwy do Najświętszego Serca Pan Jezusa, zaprasza do dokonania intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezusa pragnie „wejść w majestacie i blasku do domów (…), aby Jego Serce było uczczone i uwielbione w takiej mierze, w jakiej było wzgardzone, zbezczeszczone i uniżone w Swej Męce.”

 

  

Co to jest Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego w rodzinie? Jest to oficjalne uznanie władzy Serca Pana Jezusa nad rodziną, która Mu się poświęca. Zewnętrznym znakiem tego poświęcenia jest umieszczenie obrazu lub figury Najświętszego Serca Pana Jezusa w najgodniejszym miejscu domu i uroczyste odmówienie przez członków rodziny aktu poświęcenia.

Doskonałą okazją, aby w naszych rodzinach dokonać intronizacji jest miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dlatego, aby to uczynić, nie potrzeba zbyt wielu przygotowań. Wystarczy, że ktoś z rodziny kupi obraz lub figurę przedstawiającą Serce Pana Jezusa i da do poświęcenia kapłanowi. Dobrze by było, aby rodzina, zanim dokona aktu intronizacji, przystąpiła do spowiedzi i Komunii św. Dla ułatwienia dodam, że cały ceremoniał poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa znajduje się na s. 54-60 w opracowaniu pt.  Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zatem jest to cenna pomoc w przygotowaniu rodziny do odmówienia tego aktu. Zawiera ono także wybór modlitw do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Są to: praktyki ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, modlitwy, akty i nabożeństwa. Modlitwy te można odmawiać nie tylko w Pierwszy Piątek Miesiąca, ale także każdego dnia.

Dlaczego rodzina ma dokonać intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w swoim domu? Dlatego, że prosił o to sam Jezus. Praktyka ta była kiedyś bardzo popularna za sprawą ojca Mateo Crawley-Boevey SSCC (1875-1960), znanego  apostoła Intronizacji Najświętsze go Sercu Pana Jezusa w rodzinie. Czynił on wiele starań, aby wypełnić to życzenie Pana Jezusa. Przekonywał, że członkowie rodziny, kiedy dokonywali poświęcenia swojej rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wówczas postanawiali pogłębiać swoją wiarę i miłość, modlić się i zmieniać swoje życie. A co najważniejsze zapraszali Jezusa, aby był Królem ich rodziny.

Okazją do tego, abyśmy dokonali w naszej rodzinie intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa jest także dla nas, Polaków, 11 czerwca,  kiedy to cały Episkopat Polski dokona poświęcenia naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ten akt zostanie również odmówiony we wszystkich parafiach  w Polsce. Będzie to wielka łaska dla nas wszystkich, gdyż zaprosimy Jezusa do naszej Ojczyzny.  Tym bardziej musimy zaprosić Jezusa także do naszych domów. Wówczas Jezus zleje na nie swe błogosławieństwo.

 Dokonując Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, pamiętajmy, że  Serce Jezusa, które tak bardzo umiłowało ludzi, pragnie, aby zamiast niewdzięczności, wzgardy, lekceważenia i świętokradztw, doznawać czci i miłości w naszych domach. Tym, którzy je uczczą, obiecuje obfitość swoich łask. Zatem niech każda polska rodzina dokona Intronizacji  Najświętszego Serca Pana Jezusa,  aby odpowiedzieć miłością na Jego miłość. Wtedy na te domy, w których obraz Jego Najświętszego Serca będzie wystawiony i czczony, zstąpi obfite Boże błogosławieństwo.