Franciszek do uczestników kapituły generalnej paulistów

Strona główna Aktualności Franciszek do uczestników kapituły generalnej paulistów
Franciszek do uczestników kapituły generalnej paulistów

W sobotę 18 czerwca 2022 r. pauliści uczestniczący w 11. Kapitule Generalnej zostali przyjęci na Watykanie przez papieża Franciszka. Audiencja odbyła się w atmosferze braterskiego dialogu, gdzie Ojciec Święty już na samym początku spotkania, odłożył wcześniej przygotowany tekst przemówienia i zaczął mówić do zakonników w sposób spontaniczny.

Franciszek spotykając się z uczestnikami Kapituły Generalnej Towarzystwa Świętego Pawła, chciał, aby audiencja z „apostołami komunikacji”, jak nazywał paulistów założyciel zgromadzenia bł. Jakub Alberione, miała charakter bardziej spotkania, niż formalnej audiencji, w której dominują przemówienia odczytane z kartki.

„Jesteście apostołami komunikacji – rozpoczął papież,  a «komunikacja» jest jedną z głównych cech Boga”. W wygłoszonym spontanicznie przemówieniu Ojciec Święty, mówiąc do paulistów zaznaczył, że „nie wystarczy wykorzystywać środki komunikacji do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła. Trzeba także włączyć samo orędzie w nową kulturę stworzoną przez współczesną komunikację”. Kultura, która powstaje jeszcze przed treścią, z samego faktu, że istnieją nowe sposoby komunikowania się, z nowymi językami, nowymi technikami i nowymi reakcjami psychologicznymi”.

Musimy rozważyć kluczową kwestię – podkreślił Franciszek, jaką są relacje międzyosobowe w świecie zglobalizowanym i hiperpołączonym. Dotyczy to sfery kościelnej, ludzkiej i społecznej, „ponieważ całe życie chrześcijańskie zaczyna się i rozwija w relacjach międzyosobowych”.  Relacje te wymagają serca i umiejętności, gdyż „po pierwszych dniach euforii związanej z nowinkami technologicznymi zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy żyć «w sieci» czy «w kontakcie». Musimy natomiast dostrzec, w jakim stopniu nasza komunikacja, wzbogacona o środowisko cyfrowe, rzeczywiście buduje mosty i przyczynia się do budowania kultury spotkania”.

Ojciec Święty zachęcił  paulistów do naśladowania św. Pawła Apostoła i uczenia się od niego, jak „pracować w zespole z innymi, pracować «w sieci», aby stać się rzemieślnikami komunii,  którzy używają najbardziej skutecznych i aktualnych środków komunikacji, aby dotrzeć do ludzi z Dobrą Nowiną, gdziekolwiek i jakkolwiek żyją”. Ten styl komunii starajcie się kultywować przede wszystkim między sobą, w waszych wspólnotach i w zgromadzeniu – mówił następca św. Piotra, praktykując synodalność, która została zaproponowana całemu Kościołowi przede wszystkim, by realizować ją na różnych poziomach. „Zwracam się do was z prośbą, abyście oddali swój charyzmat w służbę tego procesu, to znaczy pomogli Kościołowi iść razem, wykorzystując w jak największym stopniu media masowe”.

Franciszek w trakcie audiencji powtórzył słowa bł. Jakuba Alberionego, założyciela Towarzystwa Świętego Pawła, który „chciał, aby pauliści byli osobami konsekrowanymi, powołanymi do dawania świadectwa Ewangelii w całkowitym oddaniu się apostolstwu”. Założyciela, który wzywał zakonników do przeżywania „codziennej komunii we wspólnocie braterskiej, w relacjach ze wspólnotami diecezjalnymi, w których pracują, i oczywiście z  Rodziną Świętego Pawła”.

„Niech waszym horyzontem – przypomniał papież, będzie zawsze horyzont wytyczony wam przez św. Pawła, który obejmuje współczesny świat i ludzi w nim żyjących. Zwłaszcza tych, którzy wydają się «odlegli», obojętni, a nawet wrogo nastawieni. Często bowiem, przy bliższym poznaniu, ludzie ci kryją w sobie tęsknotę za Bogiem, pragnienie miłości i prawdy”.

Papież podziękował także wybranemu kilka dni temu Przełożonemu Generalnemu Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Domenico Solimanowi, za zapewnienie o modlitwie w intencji Ojca Świętego. Ks. Soliman powtórzył, że jako paulistowscy  „redaktorzy”  chcemy być „rzemieślnikami komunii, aby proroczo głosić radość Ewangelii".

Droga, którą trzeba nam będzie przejść w najbliższym czasie – mówił ks. Soliman, zaczyna się od gotowości, by pozwolić się „przemienić przez słuchanie Słowa Bożego, w dialogu ze światem i w głębokiej metamorfozie”. Przełożony paulistów przypomniał słowa bł. Jakuba Alberionego, który zawsze mówił, iż, „bycie paulińskimi „redaktorami” jest równoznaczne z przeżywaniem misji zgromadzenia, tak jak przeżywała to Maryja, która „edidit Salvatorem” (łac. wydała Zbawiciela), to znaczy zrodziła Go i ofiarowała ludzkości.

ks. Mariusz Krawiec SSP