Zesłanie Ducha Świętego

Strona główna Jubileusz PODSTRONY JUBILEUSZU Zesłanie Ducha Świętego

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 

U podstawy Krzyża znajduje się ikona Pięćdziesiątnicy. Trzynaście postaci znajdują się pomiędzy dwiema wieżami, co ma oznaczać najwyższe piętro domu, salę na górze, czyli Wieczernik, gdzie wcześniej apostołowie spożyli z Jezusem Ostatnią Wieczerzę. Po Jego zmartwychwstaniu spotykali się tam na modlitwie. Sala jest otwarta ku górze, gdzie na niebiańskim półkolu widnieje Duch Święty w postaci gołębicy.

 

Wydarzenie to miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy i zostało opisane w Dziejach Apostolskich 2, 1-13. Na apostołów i Maryję zgromadzonych w Wieczerniku zstąpił wtedy Duch Święty, manifestując swoją obecność przez szum wiatru i ogniste języki, widniejące nad głową wszystkich osób. Na centralnym miejscu siedzi Maryja z rękami uniesionymi w geście modlitwy, symbol modlącego się Kościoła. Wokół niej na półkolistej ławie zasiada dwunastu apostołów. Najbliżej Maryi znajdują się św. Piotr i św. Paweł, który nie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jednak tradycja ikoniczna zamiast postaci św. Macieja, który został wybrany na miejsce Judasza, wprowadza postać św. Pawła.  Apostoł Narodów został dołączony do grupy Jedenastu, ponieważ jak oni spotkał Jezusa Zmartwychwstałego. Ponadto wraz ze św. Piotrem jest filarem i patronem Kościoła.

 

Na samym dole ikony widnieje czarne półkole, które symbolizuje ludzi trwających w mroku grzechu i niewiedzy o miłości Boga objawionej w Chrystusie. Oni są adresatami dzieła odkupienia dokonanego przez Jezusa i ewangelizacyjnej działalności Kościoła. To ludzkość, która wciąż oczekuje na Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu i jedynym Mistrzu Drodze, Prawdzie i Życiu. Zgodnie z proroctwem Zachariasza zapisanym w Ewangelii według św. Łukasza 1, 78-79  On jest z wysoka Wschodzącym Słońcem, „które objawi się pogrążonym w ciemności i cieniu śmierci, i poprowadzi nas na drogę pokoju”. Wypełnieniu się tego proroctwa służy również Rodzina Świętego Pawła we współczesnym świecie.

 

Ikona Krzyża Świętego Pawła ze swojej natury nie jest tylko plastycznym przedstawieniem wybranych wydarzeń z życia Chrystusa i Apostoła Narodów, ale „nadawcą” komunikatu, orędzia, które za pośrednictwem barwnych form i symboli komunikuje rzeczywistość nadprzyrodzoną, duchową. Jest nią w tym konkretnym przypadku głębia charyzmatu Rodziny Świętego Pawła, daru łaski Boga dla współczesnego świata. Wrażliwy i przygotowany odbiorca zyskuje dostęp do przesłania Krzyża, kiedy przez jego adorację i kontemplację wchodzi w zasięg oddziaływania Ducha i otwiera się na działanie miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który jest jedynym Mistrzem Drogą, Prawdą i Życiem.