Krzyż Świętego Pawła

Strona główna Jubileusz Krzyż Świętego Pawła

KRZYŻ ŚWIĘTEGO PAWŁA

  

Krzyż uważany przez artystów za najbardziej genialny znak graficzny, nie może zostać zredukowany do poziomu prostego logotypu. Krzyż określa rzeczywistość głębszą niż jej materialny przejaw w postaci przecinających się belek drewna czy w ujęciu graficznym – dwóch prostych linii. Dla chrześcijan krzyż jest znakiem miłości Boga do człowieka, niezawodnej nadziei grzeszników i wiary, która zwycięża świat. Krzyż oznacza Jezusa Chrystusa, jest symbolem jego Osoby i uobecnieniem dzieła Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Krzyż streszcza więc w sobie Ewangelię, Dobrą Nowinę o zbawieniu i prowadzi do spotkania z Odkupicielem, który daje nowe życie.

 

Święty Paweł Apostoł doświadczył na sobie mocy Chrystusowego krzyża i odniósł do siebie zbawcze owoce Jego męki. Zrozumiał, że nie ma zbawienia bez Chrystusa, jak nie ma Chrystusa bez krzyża. Nie może więc być chrześcijanina, który nie byłby wpisany w krzyż Chrystusa, jak i nie można krzyża Chrystusa pozostawić bez wpisania go w życie człowieka. Zbudował więc swoje życie na tym zbawiennym Znaku i uczynił go centrum swojego apostolskiego świadectwa i misyjnego przepowiadania.

 

Rodzina Świętego Pawła wpatrzona w przykład swojego Patrona i ucząca się od Niego rozumienia i przeżywania Jezusa Chrystusa, odnajduje swoją tożsamość w cieniu Krzyża, który chce kontemplować, sławić i głosić, z którego chce czerpać zbawienną łaskę i moc i którego sztandar chce zatknąć na wszystkich areopagach współczesnego świata.

 

Dlatego właśnie wybraliśmy Krzyż jako znak Roku Jubileuszowego, upamiętniającego stulecie narodzin Rodziny Świętego Pawła, które dokonało się dzięki posłuszeństwu woli Bożej, jakie szczodrym sercem okazał błogosławiony ks. Jakub Alberione.  

 

Krzyż św. Pawła prezentujący charyzmat Rodziny Świętego Pawła jest dziełem nowym i oryginalnym, choć skomponowanym z poszanowaniem kanonu bizantyjskiej sztuki ikonopisarskiej, nad czym czuwała Hanna Dąbrowska-Certa, ikonograf z Warszawy, autorka projektu i wykonawczyni dzieła.

 

Ikona Krzyża jest dziełem teologicznym, które bogactwo treści przekazuje za pomocą barw, kształtów i kompozycji scen.

 

PREZENTACJA FILMOWA KRZYŻA

 

ZDJĘCIA KRZYŻA

 

POŚWIĘCENIE KRZYŻA

 

KALENDARZ PEREGRYNACJI

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRZYŻA

(ks. Bogusław Zeman SSP)