Czytania

Strona główna Czytania

ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 J 1, 5 – 2, 2)

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8)

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 2, 13-18)

Śmierć dzieci w Betlejem

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Być razem w trudnościach

Od Świętej Rodziny możemy uczyć się postawy otwartości na współpracę z Bogiem w trudzie wychowania i zapewnienia potomstwu najlepszych warunków rozwoju. Powołanie rodzicielskie nie polega na wychowaniu dzieci według swojego planu, ale na odczytywaniu doskonałego planu, jaki ma Bóg. Rodzicom, którzy rozumieją, że ich rolą jest współpraca z Bogiem, że wspólnie z Nim wypełniają wielkie i piękne powołanie, łatwiej jest przechodzić przez trudne doświadczenia. Ufają, że tak samo jak im, również Bogu zależy na dobru ich rodziny. Dziecko potrzebuje bezpieczeństwa, o które nikt nie może zadbać tak jak ojciec. Historia Świętej Rodziny uczy nas, jak ważna jest rola ojca rodziny, że pojawiające się problemy nie powinny osłabiać więzów małżeńskich, a właściwie odczytane i przeżywane umacniają miłość i wzajemne zaufanie małżonków.

Dobry Boże, Ty towarzyszysz mi w trudach i przeciwnościach mojego powołania. Niech one zawsze wzmacniają moje zaufanie do Ciebie, abym za św. Pawłem mógł o sobie powiedzieć, że jestem dobrym żołnierzem Chrystusa. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła