Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 11, 18-20)

Jak baranek, którego prowadzą na zabicie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki.
Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!».
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12)

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, *
gdy zabraknie wybawcy.

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości *
i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych,
a sprawiedliwego umocnij, *
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Bóg jest dla mnie tarczą, *
On zbawia ludzi prostego serca.
Bóg, Sędzia sprawiedliwy, *
Bóg co dzień pałający gniewem.

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 8, 15)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.


EWANGELIA (J 7, 40-53)

Spory około osoby Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?». I powstał wtłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu Go nie pojmaliście?».
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?».
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Być pokonanym przez Jego słowo

Scena z dzisiejszej Ewangelii jest dramatyczna i paradoksalna. Oto słudzy, którzy mieli pojmać Jezusa, zakochali się w Jego słowie. To oni, pokonani przez Słowo Życia, podjęli decyzję, że nie wtrącą Go do więzienia. W tych postaciach możemy odnaleźć samych siebie. Przecież to my mamy moc wtrącić Jezusa do więzienia; zamknąć Go w jakimś ciemnym zaułku naszej duszy; uwięzić Go gdzieś zupełnie daleko od naszych codziennych spraw, gdzieś poza marginesem naszej duszy i naszego serca… Nie zrobimy tego tylko wtedy, gdy damy się pokonać przez Jego słowo, gdy zakochamy się w tym, co do nas powiedział.

Panie Jezu Chryste, z łatwością potrafię odrzucać Ciebie. Proszę Cię, mów do mnie, bym codziennie był gotowy dawać Ci wolność w sobie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła