Ewangelia według św. Łukasza

Ewangelia według św. Łukasza

Strona główna Rozmaitości Kromka ARCHIWUM 4. EWANGELII Ewangelia według św. Łukasza

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

  

Rozdział 1        

Łk 1,1-4                          

Łk 1,26-38                       

Łk 1,26-38                       

Łk 1,39-45                       

Łk 1,57-66.80                   

R

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Maryja pocznie i porodzi Syna

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Narodzenie się Jana
   

Rozdział 2

Łk 2,1-14                         

Łk 2,16-21                       

Łk 2,22-40                       

Łk 2,22-40                       

Łk 2,41-52                       

R

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Nadano Mu imię Jezus 

Dziecię rosło napełniając się mądrością

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

   

Rozdział 3

Łk 3,1-6                          

Łk 3,10-18                       

Łk 3,15-16.21-22               

R

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Chrzest Jezusa

   

Rozdział 4  

Łk 4,1-13                         

Łk 4,14-21                       

Łk 4,21-30                       

R

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Jezus odrzucony w Nazarecie

   

Rozdział 5

Łk 5,1-11                        

R

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

   

Rozdział 6

Łk 6,17.20-26                  

R

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

   

Rozdział 7  

Łk 7,1-10                         

Łk 7,11-17                       

Łk 7,36 – 8,3                    

R

Uzdrowienie sługi setnika
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

   

Rozdział 9  

Łk 9,28b-36                      

Łk 9,18-24                       

Łk 9,51-62                       

R

Przemienienie Pańskie

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

   

Rozdział 13

Łk 13,1-9                         

R

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

   

Rozdział 14

Łk 14,1.7-14                  

Łk 14,25-33                   

R

Kto się poniża, będzie wywyższony

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

   

Rozdział 15

Łk 15,1-32                      

R

Przypowieść o synu marnotrawnym

   

Rozdział 16

Łk 16,1-13                       

Łk 16,19-31                      

R

Przypowieść o nieuczciwym rządcy
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

   

Rozdział 17 

Łk 17,5-10                       

Łk 17,11-19                     

R

Służyć z pokorą
Wiara uzdrowionego cudzoziemca

   

Rozdział 18 

Łk 18,1-8                         

Łk 18,9-14                       

R

Wytrwałość w modlitwie

Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

   

Rozdział 19

Łk 19,1-10                        

R

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

   

Rozdział 20 

Łk 20,27-38                       

R

Uduchowione życie zmartwychwstałych

   

Rozdział 21

Łk 21,5-19                        

Łk 21,25-28.34-36               

R

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

   

Rozdział 23

Łk 23,1-49                       

Łk 23,35-43                      

Łk 23,44-53;24,1-6a           

R

Wyrok i śmierć Jezusa

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

                                        

Rozdział 24

Łk 24,13-35                      

Łk 24,35-48                      

Łk 24,46-53                      

R

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma 

Jezus został uniesiony do nieba