Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, KAPŁANA (czytania z dnia)

PIĄTEK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Rz 4, 1-8)

Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Zapytajmy, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? «Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość».
Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków:
«Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie liczy grzechu».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11)

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek,
któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 33 (32), 22)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 12, 1-7)

Głosić słowo Boże bez obawy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach.
A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Mądry lęk

Jezus w dzisiejszej Ewangelii uświadamia nam, że mamy się bać mądrze. Odwaga w odniesieniu do naszych wyborów moralnych to nie brawura. Często uważamy za odważnego kogoś, kto zachowuje się niemądrze, szkodliwie i niedojrzale. Sprzyja temu współczesna kultura promująca typ bohatera bezwzględnego, silnego, gardzącego zasadami i lekceważącego niebezpieczeństwo. Takie postawy na ogół nie mają nic wspólnego z prawdziwą mądrością oraz siłą ducha i charakteru. Odwaga i siła połączone z mądrością mogą ujawnić się w nas wtedy, gdy z determinacją zapanujemy nad sobą, aby nie wypowiedzieć niszczących słów. Odważnie przełamiemy milczenie tłumu, gdy ktoś inny będzie na naszych oczach niszczył bezbronnego. Gdzie w tym konkretnym działaniu mądrość? Weźmy sobie do serca słowa Jezusa, że wszystko będzie słyszane w świetle.

Panie Jezu, proszę Cię o mądrość, która wskaże mi, czego mam się bać, a czego nie. Niech zło budzi mój strach, ale nie beznadzieję. Z Tobą nic mi nie grozi. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła