Czytania

Strona główna Czytania

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Ef 2, 19-22)

Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19 (18), 2-3. 4-5b)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 6, 12-19)

Chrystus spośród uczniów wybrał dwunastu, których nazwał apostołami

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Dialog miłości

Dla Jezusa noc jest czasem umocnienia i zwycięstwa nad pokusami. On czyni ją czasem największej miłości i intymności przez wypełnienie go modlitwą – serdeczną rozmową z Ojcem. Kiedy nastaje dzień, Jezus powraca do uczniów. Umocniony modlitwą przywołuje – pociąga ku sobie, zachwyca, przybliża. Wybiera konkretne osoby, z ich mocnymi i słabymi stronami, cnotami i wadami, do konkretnych zadań. A wszystko według woli Ojca. Jakże niezrozumiały to wybór. Nie mógł wybrać lepiej? A może ten wybór był właśnie najlepszy? Nie dla dobra przyszłego Kościoła, ale dla tych konkretnych mężczyzn. Uformowanie ich, nadanie im tożsamości – nazwanie po imieniu było konieczne. Jesteśmy dla Jezusa konkretnymi osobami, On zna nas po imieniu, zna naszą historię życia, co przejmująco ujął w słowach, że każdy włos na naszej głowie jest policzony (por. Łk 12, 7).

Panie Jezu, moje życie jest owocem Twojego dialogu miłości z Ojcem. Dziękuję, że mnie wybierasz, przywołujesz i nazywasz, przydzielając mi życiową misję. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła


Zobacz także:
Więcej informacji o dr Wandzie Półtawskiej znajdziesz tutaj >>