Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 7, 22 – 8, 1)

Pochwała Mądrości

Czytanie z Księgi Mądrości

Jest w Mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu; przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości.
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.
Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków.
Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i niż wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże.
Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175)

Refren: Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia, *
umocniłeś ziemię, by trwała.

Refren: Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

Refren: Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, *
niech mnie wspierają Twoje wyroki.

Refren: Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15, 5ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem krzewem winnym, a wy – latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 17, 20-25)

Królestwo Boże jest pośród was

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».
Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Ukryty, a jednak tak bliski

Jezus jest obecny pośród nas, mimo że myślimy, iż jest to niemożliwe, aby dobry Bóg chciał być tak blisko naszego kruchego i grzesznego człowieczeństwa. Nie trzeba nigdzie biegać, aby Go odnaleźć, On jest pośród nas, przez naszą obecność, słowa i gesty. To my jesteśmy w centrum Bożego pragnienia, aby przez nas On mógł objawiać swoje królestwo. Jezus nie mówi o jakichś nadzwyczajnych chwilach, wielkich czynach, apokaliptycznych wydarzeniach. On po prostu jest, ukryty i cichy, twórczy, działający i zbawiający w Eucharystii i w nas. Zachwycające piękno tej pokornej obecności Boga ukaże nam dopiero dzień sądu ostatecznego. Wtedy wszystko zostanie opromienione Bożym światłem, tak jak światło błyskawicy rozjaśnia nocne niebo i widać je aż po horyzont.

Panie Jezu, chcę dziś znaleźć czas, aby moje serce pozostawało w ciszy adoracji, uwielbienia i zachwytu wobec Twojej pokornej obecności objawiającej się w moim życiu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła